20090916

To prosjekter

UiAs nye store prosjekt LA 2020 skal bidra til strategisk og langsiktig satsing på bruk av informasjonsteknologi i UiA, innenfor undervisning, forskning, formidling og administrative systemer. Satsingen er tverrfaglig og er overordnet alle fakulteter og ulike avdelinger. UBA har to søknader inne til behandling i prosjektet, én om E-bøker som pensum og en om kildekritikk og kildebruk. På behandlingen i rådsmøtet 8. september ble de to søknadene fra biblioteket trukket fram, sammen med 5-6 andre søknader, som de beste og mest relevante av de 38 søknadene. Rådet syntes at E-bokprosjektet er svært viktig og spennende. Rådet vil foreslå for styret i LA 2020 å støtte de to prosjektene. Så blir det spennende om styret følger rådets anbefalinger.

Digin er en forening for ikt og kunnskapsformidling som skal skape møteplasser og bygge nettverk for aktører innen digital innholdsproduksjon og læring på Sørlandet. Medlemmer er IKT-bedrifter og aktører som Vest-Agder- og Aust-Agder fylkeskommune, Handelshøyskolen BI, UiA og flere.
Kom gjerne med innspill og ønsker til aktiviteter, så melder jeg det til videre styret. Oversikt over høstens arrangementer kommer snart.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar