20170428

Kurs og workshop i sosiale medier

Høgskolen i Sør-Norge, Porsgrunn

8.45: Kaffe og «meet and greet»
9.15: Velkommen, praktiske opplysninger, program for dagen
9.30.: Birgitte Kleivset fra Universitetsbiblioteket ved UiA, om sosiale medier.
 • Intro
  • UB, e-bøker, twitter, kurs, analoge
  • tidspunkter
  • nettkurs 
 • Litteratur
  • Sosiale medier for forskere, kommunikasjonsrådgivere og fageksperter - Audun Farbrot
  • Sosiale medier - Ida Aalen
 • HVA
  • eksempler
  • kjenntegn - "bruker" - følger - dele - redele
  • nesten alt er sosiale medier... 
  • Eksempler: Opphavsrett (bilder), Kildekritikk, Pippi, FØLG andre (bibliotek for å skrive roman) - samskapelse
 • HVEM
  • alle - FB: Universitet ...
  • ulike strømninger (håndsopprekning) Facebook, Instagram, Twitter
 • HVORFOR
  • kjedsomhet
  • kontakt
  • dele
  • gi
  • dopamin
  • profesjonssamfunnet
  • sosiale vesener
  • asynkront (ikke ringe lenger)
 • HVORDAN
  • her og nå (virker som det)
  • "personlig"
  • fatisk kommunikasjon
 • NÅR
  • jobb?
  • helger?
  • persona - hva dele - hva ikke dele
10.30 - Beinstrekk
10.45 Hvorfor skal bibliotek på Sosiale Medier 

11.45 Lønsj

12.30: Spørsmål/gruppearbeid med Birgitte
 • Blogg
 • Instagram - alle
 • Twitter - nerd/faglighet
 • Facebook - alle

13.30: Pause
13:45: Helle Friis Knutzen, kommunikasjonsrådgiver ved HSN, om Facebook i Bø.
14.15: Ingvild Gjone Sildnes, seksjonssjef for media og formidling i HSN, om HSN i sosiale kanaler.
15.15 – 15.30: Avslutning / Program slutter

Romnummeret er A-251 i Porsgrunn. Vi får servert kaffe med mer på rommet, lunch v/ Kafe Henrikke20170425

SoMe-rapport 2017.04.30 - Universitetsbiblioteket i Agder

Hvorfor rapport allerede etter én månede?

Skjermbilde 2017-04-25 kl. 09.39.21.pngSosiale mediegruppa (SoMeUB) ble konstituert 27.03.2017 og er i gang med å drifte og utvikle UBs kontoer på Facebook, Instagram og Twitter ut fra retningslinjer godkjent av ledermøtet og bibliotekdirektøren: “Sosiale medier ved Universitetet i Agder 09.03.12. og arbeidsplan. Det skal i følge retningslinjene evalueres hvert halvår med deadline 1. november og 1. mai. Da SoMeUB nylig har begynt sitt arbeid blir det prematurt med en full evaluering 1. mai 2017, men vi ønsker likevel å lage en statusoppdatering der vi viser til statistikk fra  Facebook, Instagram og Twitter ut fra innebygd analyseverktøy plattformene. Gjennomgangen viser behovet for eksterne analyseverktøy og SoMeUB vil før neste rapportering komme med forslag til hvilke verktøy som kan benyttes med kostnadsoverslag.

På side tre og fire  i Retningslinjene (se faksimile) er det listet opp hva skal evalueres. I denne første oversikten velger vi å se på: Antall følgere, likes/emneknagger så langt det går samt noen eksempler på hva innebygd analyseverktøy/gratisverktøy kan tilby av (begrenset) informasjon for å:

 • å lage en fullverdig rapport fra UBs deltagelse i sosiale medier 1. november 2017
 • evt diskusjon i/med ledelsen
 • Skjermbilde 2017-04-25 kl. 07.52.57.pngdiskusjoner og videre arbeid i SoMeUB
 • få innspill fra andre UB-ere på hva/hvordan måle (rapporten legges ut på Bramseil)

Instagram
@UBAgder opprettet konto på Instagram 07.01.2014. som er en gratis fotodelingstjeneste og sosialt nettverk som ble lansert i oktober 2010.

Status 25.04.2017:
 • Innlegg: 547
 • Følgere: 1134 og sammenligning
 • @UBNORD Følgere: 61
 • @NTNUUB Følgere: 231
 • @UBUIT Følgere: 338
 • @UIB_UB Følgere: 588
 • @UBAGDER: Følgere: 1134
 • @UBOSLO Følgere: 2005
 • Følger: 2562


Instagram har ikke godt innebygget analyseverktøy. Til neste rapport ønsker vi å teste ut noen eksterne analyseverktøy vi kan bruke over tid. Her er et eksempel på et gratisverktøy som lar oss se interaksjon de de siste dagene, websta.me:

Skjermbilde 2017-04-25 kl. 08.48.23.png
Skjermbilde 2017-04-25 kl. 08.50.12.png


Twitter
en mikrobloggingtjeneste som lar brukerne sende og lese andre brukeres oppdateringer/tweets, som er meldinger bestående av inntil 140 tegn, med bilder, filmer og lenker. Twitter ble lansert i 2006. UB oppretter konto ti år etter, 19.02.2016.
Status 25.04.2017:
 • Innlegg: 2854
 • Følgere: 892 og sammenligning:
 • @HVLBIBLIOTEK: Følgere: 178
 • @HSNBIBLIOTEKET Følgere: 384
 • @UBTROMSO Følgere: 412
 • @UBISTAVANGER Følgere: 842
 • @UBAGDER Følgere: 892
 • @NTNU_UB Følgere: 926
 • @HIOALSB Følgere: 1058
 • @UIB_UB Følgere: 1476
 • @UBOSLO Følgere: 1793

 • Følger: 906


Til neste rapport skal SoMe-gruppa foreslå et eksternt analyseverktøy et alternativ er twitonomy.com, der vi har følgende tall for @ubagder sine 10 måneder på twitter i 2016, som kan gi en pekepinn på graden av interaksjon:

 • User mentions: 0,23 per tweet
 • Tweets retweeted: 10,9 % of tweets
 • Tweets favorited: 12,7 % of tweets
 • Replies: 3 % of tweets of tweets
 • Hashtags most used: #UiAgder #akademiskskriving #kildekritikk #studiestartuia #informasjonskompetanse #bibliotek

Mest retvitret tweet:

Skjermbilde 2017-04-25 kl. 09.01.18.pngFacebook:
er et gratis nettsamfunn som ble lansert for universitetsstudenter i 2004. Når opprettet UB side på Facebook?
Skjermbilde 2017-04-25 kl. 09.19.46.png

Som Instagram og Twitter har heller ikke Facebook noe godt innebygget analyseverktøy som lar oss måle aktivitet, likes, følgere og involvering over tid. Til neste rapport skal SoMe-gruppa foreslå et eksternt analyseverktøy også for dette sosiale mediet. Vi ønsker også å benytte oss av sponsing/betalte innlegg og ønsker også å rapportere statistikk på dette.


Konklusjon:

Den nylig konsituerte SoMeUB er i gang med å drifte og utvikler UBs kontoer på Facebook, Instagram og Twitter ut fra Retningslinjer godkjent av ledermøtet og bibliotekdirektøren. Gruppa ønsker å rapportere nå for å skape oss et bilde av status i UBs sosiale medier, ha et grunnlag for diskusjoner internt ved UB og å ha et grunnlag å rapportere ut fra 1. november 2017, der vi skal se på nærmere på
 • Følgere
 • Likes/kommentarer/RT/emneknagger
 • Bruk av statistikk/analyseberktøy
 • Brukerundersøkelse
 • Fokusintervju/Gruppeintervju
 • Kvalitative analyser av innhold og kommentarer

UB Grimstad/Kristiansand 25.04.2017 
Jimi, Line, Roger og Birgitte

20170424

SoMeUB

Referat fra møte i SoMeUB 24/4 2017
Roger, Line og Birgitte

Første del av møtet hadde vi besøk av SoMe-koordinator ved UiA, Øivind. Vi fikk gode tips om 
 • Snapchat - Slippe studenter til; Roger oppretter konto, får med student. Kulturbygging 
 • Facebookannonsering kr 0-100 + moms
 • Enkle kampanjer / konkurranser (eks del et bilde)
Kort evaluering av #AkademiskPåskeegg

 • Colourbox: UB bruke selv? - Vise fra stand, pålogging 8(!) steg for en student 
 • SoMe på nettsidene, Line undersøker
 • Planlegging viktig: Vi planlegger semesterstart i god tid.
 • Spørsmål
 • Hvordan svare
 • Trekke vinnere
 • Engelsk/Norsk
 • Premier

Birgitte setter opp nytt møte med bedre tid til å diskutere 

 • #AkademiskPåskeegg – evaluering
 • SoMe-plan mai/juni
 • Semesterstart
 • Økonomi
 • Status - SoMe-rapport (1/5)
 • Eventuelt

20170419

Engaging Social Media? A Case Study of University Library Community Building Practices on Twitter from Norway. - April2017

-->
Engaging Social Media? A Case Study of University Library Community Building Practices on Twitter from Norway.

Hilde Drivenes Johannessen
Birgitte Kleivset
University of Agder, Norway

This paper presents results from a case study of community building practices on Twitter in Norwegian University Libraries, using a combination of a qualitative and a quantitative approach. The analysis aims to highlight how academic libraries tweet content (and speech acts?) that may build a community with two-way communication and engagement with researchers and students. Our research also sheds light on recent developments and current challenges in University Libraries use of Twitter in theory and practice, and give some critical perspectives on information literacy and digital library community engagement.
Methodology
The dataset for this research is collected from the twitter timelines of the norwegian university libraries with a presence at Twitter. This is public available data. In addition to tweet content, the frequency of favoritemarking, retweets, answeres and hashtags are retrieved. There will also be a cathegorization of the group each of the libraries have chosen to follow.

Using five principles of Social Media Optimization (SMO), defined in the study “Social media optimization: making library content shareable and engaging” by Doralyn Rossmann and Scott W.H. Young (2015) the objectives will be analyzed accordingly: 
 
(1) create sharable content:

1.1. Topic: 
 •  We used Zhao et al.’s (Zhao and Jiang 2011) definitions for topic and type
 • A topic is a subject discussed in one or more tweets (e.g., Boston Marathon bombings, Red Sox, etc). The type characterizes the nature of the topic, these are: 
  1. Entity-oriented - Bibliotekets samlinger
  2. Event-oriented topics - Arrangementer, Tekniske oppdateringer, Undersøkelser, Q and A, (Utstillinger, Åpningstider) 
  3. Long-standing topics(IK, Open Access) Community, Ansatte, Club.  

1.2. Speech Acts 
 • Using Searle’s speech act taxonomy (Searle 1976), we established a list of six speech act categories that are commonly seen on Twitter: 
  • A Assertion (Påstand)
  • R Recommendation (Anbefaling)
  • E Expression (Uttrykk) 
  • Q Question (Spørsmål) 
  • R Request (be om) 
  • M Miscellaneous (diverse).


(2) make sharing easy; 
(3) reward engagement
(4) proactively share; 
(5) encourage use. 

These principles has been modified and updated from Bhargavas (2006, 2010) established principles of SMO (Rossmann and Young, 529:2015b), and in our paper we will apply and modify these concepts into ten norwegiean university libraries use of Twitter as a community building network. The outcome of this research is expected to give insight into effective community building methods and techniques for use in the university library community on Twitter.
Keywords
library community building, engagement, social media, emerging technologies, information literacy, twitter

Bibliography
·       Bhargava, R. (2006) “5 rules of social media optimization (SMO)” Influential Marketing Blog, available at http://www.rohitbhargava.com/2006/08/5_rules_of_soci.html
·       Bhargava, R. (2010) “The 5 new rules of social media optimization (SMO)” Influential Marketing Blog, available at http://www.rohitbhargava.com/2010/08/the-5-new-rules-of-social-media-optimization-smo.html
·       Palmer, S. (2014) “ Characterizing University Library Use of Social Media: A Case Study of Twitter and Facebook from Australia. The Journal of Academic Librarianship. Vol. 40. p. 611-619.
·       Young, S.W.H. and Rossmann, D. (2015a). Building Library Community Through Social Media. Information Technology and Libraries. Vol.34. No.1. p. 20-37.
·       Young, S.W.H. and Rossmann, D. (2015b). Social media optimization: making library content shareable and engaging. Vol. 33. No. 4. p. 526-544.

Fatisk kommunikasjon - hvordan snakke sammen i sosiale medier

Snikbibliotekifisering
Biblioteket er et supermarked, sier min leder ved Universitetsbiblioteket i Agder (UBA), Hilde Johannessen. Før henvendte du deg kanskje til bibliotekaren når du skulle finne, vurdere og låne en bok, tidsskrift eller oppslagsverk? I dag finner du fram i samlingen selv via UBs nettsider, vurderer og bruker kilder via Kildekompasset (utviklet av UBA) og låner og leverer bøker på egen hånd. Mange er ikke en gang klar over at de bruker biblioteket når de klikker på en fagartikkel i en nettleser. Man kan kanskje si at samfunnet vårt blir snikbibliotekifisert?

Bibilotekets samlinger er for en stor del digitale, og bibliotekarene informasjonseksperter, som kurser, veileder og forsker i og på informasjonskompetanse. For å nå ut til ansatte og studenter benytter norske UH-bibliotek i stor grad nye medier som facebook, twitter og instagram. Men det er ikke så mange bibliotekarer som har lært om hvordan man kommuniserer med studenter og ansatte via sosiale medier, så dette må vi lære sammen med studenter, ansatte og hverandre.

Fatisk kommunikasjon
For å nå ut til og komme i kontakt med studenter og ansatte må dagens fagbibliotek være gode på fatisk kommunikasjon, et begrep kommunikasjonsekspert Ida Aalen vektlegger og forklarer i sin bok Sosiale medier fra 2015. Begrepet ble lansert av antropologen Bronislaw Malinowski (1884-1942) og betyr tale der hovedfunksjonen er å opprettholde sosial kontakt. Vi tenker ikke på det til daglig, men mye av det vi snakker om i dagliglivet er small talk. Vi hilser f eks med et "hvordan går det," uten egentlig å forvente eller ønske et omfattende svar, vi leter etter samtaleemner vi har felles, og som er nøytrale og samlende, som f eks været eller noe vi har sett på TV. Nå er dette med fatisk kommunikasjon noe mange av oss irriterer oss over. Når naboen legger ut ukas tiende selfie på kafé, eller treningstur kan man bli lei, men slike delinger av hverdagene i sosiale medier kan like gjerne tolkes som small talk, vi ønsker alle å tilhøre en gjeng, og legger ut eller liker "uinteressante" statusoppdateringer for å vise en relasjon til hverandre. Liker-knappen i sosiale medier har først og fremst en sosial, fatisk funksjon. 

Men betyr det at biblioteker framover skal dele likegyldige, letter nyheter alle kan like? Selvfølgelig ikke. Men kommunikatører i UH-sektoren bør benytte seg av fatiske formler til å spre forskning og akademiske diskusjoner. I Audun Farbots bok Sosiale medier for forskere, kommunikasjonsrådgivere og fageksperter (2015) beskriver forsker og lederav Kommunikasjon og samfunnskontakt ved Handelshøyskolen BI en "balansert kommunikasjonsstil" med humor og vidd i sosiale medier. Slik evner man å engasjere opg skape dialog. For å få til dette forsker vi for tiden på akademiske biblioteks bruk av twitter ved Universitetsbiblioteket i Agder. Vi undersøker og analyserer praksisene til ni norske UH-bibliotek, ut fra prinsipper definert i studien “Social media optimization: making library content shareable and engaging” by Doralyn Rossmann and Scott W.H. Young (2015).  

Universitetsbibliotek ønsker med Rossmanns og Youngs ord å "Create sharable content," at det UB deler i sosiale medier er innhold studenter og ansatte finner relevant og ønsker å dele videre. For å systematisere "Create sharable content"-punktet ytterligere benytter vi typologien i A. Bayleys bøker (1994) Methods of social research, og Typologies and taxonomies: An introduction to classification techniques. Hva bør bibliotek publisere på twitter av innholdstyper som Samlinger, Arrangement, Tekniske oppdateringer, Informasjonskompetanse, Undersøkelser ol.? Ut fra våre undersøkelser ser vi at innholdstyper som Arrangementer, Informasjonskompetanse og Samlinger er temaer som blir mest likt og delt av UBs følgere i sosiale medier. Men det som skårer aller høyest er når vi kombinerer en bokanbefaling eller et kurs med småprat som eksempelvis å dele on-this-day, fun fact, en bibliotekarvits, gratulere en forsker med en ny bok eller en pris. 


Når @ubtromso tvitrer 06.12.16: "Gratulerer med nasjonaldagen, alle finner!" og fortsetter "Den nye boka "Finnjävlar" er en tekstsamling om identitet og klasse. Lån boka hos oss! @UiTromso" blir meldingen retvitret hele 34 ganger. Grunnen til dette er kompleks, men det å begynne med en "fatisk" communitybyggende gratulasjon, for så å knytte opp til en bok som er aktuell både tidsmessig, stedsmessig og som har en tittel med humoristisk, fatisk dimensjon, kan være mye av grunnen til at dette er den mest retvitra tweeten fra et akademisk bibliotek i 2016.

Akademiske smil og alvor
Det er viktig å fremheve at teksten over bygger på foreløpige analyser av et løpende forskningsprosjekt, men likevel kan vi kanskje ta med oss følgende: Les deg opp på fatisk kommunikasjon i sosiale medier, eksempelvis bøkene og artiklene jeg har anbefalt over. Og ikke vær redd for å gratulere, minnes, feire og vise hverandre oppmerksomhet i sosiale medier. Vi trenger feelgood for å skape sosiale bånd - slik blir terskelen lavere for å ta opp akademiske, faglige problemstillinger.

20170405

Speech Act

Artikler:

 • Tweet Acts: A Speech Act Classifier for Twitter, Soroush Vosoughi, Deb Ro https://arxiv.org/abs/1605.05156
  • "However, there has been very little work done on classifying the pragmatics of tweets"
   • how context and intention contribute to meaning
   • a set of communicative acts, more commonly known as speech acts.
   • noisy and unconventional nature of the language used on the platform
  • In this work, we created a supervised speech act classifier for Twitter, using a manually annotated dataset of a few thousand tweets, in order to be better understand the meaning and intention behind tweets and uncover the rich interactions between the users of Twitter.
  • Using Searle’s speech act taxonomy (Searle 1976), we established a list of six speech act categories that are commonly seen on Twitter: 
   • A Assertion (Påstand)
   • R Recommendation (Anbefaling)
   • E Expression (Uttrykk) 
   • Q Question (Spørsmål) 
   • R Request (be om) 
   • M Miscellaneous (diverse).
  •  We used Zhao et al.’s (Zhao and Jiang 2011) definitions for topic and type
  • A topic is a subject discussed in one or more tweets (e.g., Boston Marathon bombings, Red Sox, etc). The type characterizes the nature of the topic, these are: 
   1. Entity-oriented - Bibliotekets samlinger
   2. Event-oriented topics - Arrangementer, Tekniske oppdateringer, Undersøkelser, Q & A, (Utstillinger, Åpningstider) 
   3. Long-standing topics(IK, Open Access) Community, Ansatte, Club. 

Dele ALLE tweets i 3

og kombinere med språkhandlinger (gjør digitalt)?
 • Påstand - Anbefaling - Uttrykk - Spørsmål - Diverse m/
  • Ressurser (samlinger, bøker, artikler, oppslagsverk osv.)
  • Eventer (arrangementer/utstillinger/artikler/nettsider/åpningstider)
  • Tema (IK og Open Access)


Camilla i April

ø
 • Dette Maaltid bestod af noget, som han kaldte farcerede Snepper, men som i Virkeligheden var Kraakefrikasé, Løvetandssalat, Kompotter af en eller anden Slags Sop....
 • Men Henrik maa rigelig have krydret Maaltidet ved Vid og Elskverdighed; thi M. var fuldkommen henrykt...
 • Fader havde paa min Bøn bygget en liden Pavillon paa en skovbegroet Odde i Dalen, hvorfra man havde Udsigt over #Andelven.
 • Det var blot en Træbrakke,hvis Vægge hver Sommer bleve beklædte med alle Slags brogede Mosarter, hvilket saa meget smukt ud.
 • Alle de Smaapikanterier, der udspinte sig, hvor Ungdom og Kvikhed mødes under de gunstigste Betingelser...
 • Enhver Bemerkning, der ønskede at forblive anonym, blev betroet Væggen, og Svaret lod ikke lenge vente paa sig. 
 • Lidt efter lidt bedækkes Væggene med Inskriptioner, dels af lyrisk, men fornemlig dog af polemisk og epigrammisk Indhold... (1/2)
 • ...der mindre syntes at passe Stedets idylliske Karakter. (2/2) 
 • Mange af disse Udgydelser vare morsomme, og jeg angrer paa, at jeg ikke optegnede mere deraf, thi ak...
 • Far og Henrik vare de ivrigste Producenter, og ingen var flinkere i fine, træffende og tildels bidende Vitiigheder end vor Ibis (..) Emilie !
 • Se Livets bedste Lyst i Huslighed og Thevand !
 • Jeg gad vidst, hvad Slags Spøgelser der havde havt Mod til at betræde dette Værelse, end sige finde Behag i det (..)
 • Aarhundrerders Opfindelser og Fremskridt vare spilede paa ham ; han elskede Tingene kun i Raaform (...) #HenrikWergeland #IdeLangeNætter