20210312

CV

U T D A N N I N G

Cand.Philol Nordisk språk, litteratur og mediefag Universitetet i Agder. 1992-1999. Diverse fag Universitetet i Bergen og Kunsthøgskolen i Bergen.


E R F A R I N G


Markedsansvarlig i Kollektivet AS 2017 - d.d.

Markedsansvarlig Gleditsch-prosjektet (tidl. Feministisk Julekalender) Kristiansand 2021 - d.d.

Universitetsbibliotekar ved Universitetet i Agder 2000 - 2017.

Rådgiver 20 % ved Pedagogisk utviklingssenter 2015 - 2017.


 

S T Y R E R /  V E R V


Styremedlem Kollektivet AS 2018 - d.d.

Varamedlem (V) Kristiansand bystyre 2019 - d.d.

Lokallagsleder Norges Venstrekvinnelag 2015 - 2019.

Styremedlem Kristiansand Boligselskap 2015 - 2019.

Sentralstyremedlem, Norges Venstrekvinnelag 2014 - 2016.

Styremedlem, Digin 2009 - 2010.

Styremedlem, Senter for likestilling, Universitetet i Agder 2008 - 2009.P R O S J E K T E R  &  P U B L I K A S J O N E R


1999 Hovedfagsoppgave og forskningsartikkel i «Jan Erik Vold og Jan Erik Vold» 2000 Cappelen Akademisk.

Søgnedesign - medetablerer 2003 Søgne Gamle Prestegård.

Quartfestivalen 2003-2005 - Prosjektleder Informasjon og litteratur UiA/Quart.

Rock city - Cultiva - prosjektmedlem 2004.

Blaude konsonanter, prosjekt og bok - etablerer 2012 - d.d.

E-bok prosjekt og forskningsartikkel - prosjektleder - Universitetet i Agder 2012 - 2014.

Kildekompasset 2012 - 2017 - prosjektmedlem - Universitetet i Agder.

Feministnettverk Sør - etablerer - 2020 - d.d.

Feministisk julekalender (senere Gleditschprosjektet) medetablerer 2020 - d.d.FE R D I G H E T E R


Språk

Norsk morsmål

Engelsk flytende skriftlig og muntlig

IT
20200607

Kjedsomhed i kohorten - episode 3

Kjenner du på rastløshed og kjedsomhed i kohorten? Visste du at det fins fire ulige typer kjedsomhed? I Colletts fødeby Kristiansand - midt i gågada Markens er det et stort «oppslagstavle» Øverst står «Hva skjer» og under kan man henge opp plakater angående konserter, teater og forestillinger. Men i disse pandemi-tidene er det ikke mange plakater - istedet har noen tægget med tjukk sort spraymaling, det står med store bokstaver: «Jeg kjeder meg» I dag skal ha handle om kjedsomhet i podkasten Camilla Collett. Tune in her: Spotify20200521

«Hjertets Uforfalskede Runer - Camilla Collett - Citater»

Takk til alle dere som ble med på digital lansering av «Hjertets Uforfalskede Runer - Camilla Collett - Citater» 🙏📚🎉

Ibsen, Bjørnson og Hamsun har festivaler, nedfelte sitater i gater, kilovis med biografier. Det har ikke Camilla Collett - hvorfor? Les nyutgivelsen: «Hjertets uforfalskede Runer» for noen hypoteser - og bli med å løfte dette underkommuniserte, og viktige forfatterskapet! 📚

20200514

Ny Camilla Collett-podkast!


Ble Camilla Collett født i et prøverom på H&M?


Velkommen til podkasten «Camilla Collett — Hva skjedde» Jeg heter Birgitte Kleivset og har vært interessert i forfatteren Camilla Collett i mange år! Når jeg studerte litteratur og leste Amtmandens Døttre ble jeg ble overraska over å vittig og treffende Camilla Collett skriver, og hvordan hun klarer å finne de riktige ordene på så mange menneskelige, som er høyst aktuelle over 200 år etter at hun ble født! 


I denne podkasten skal jeg forske på hvordan livet til Camilla Collett var, samt prøve å forstå hvorfor ikke Collett regnes som en av «de fire store», du har sikkert hørt om Ibsen, Bjørnson, Kjelland og Lie? Collett var samtidig med disse feira forfatterne — og ofte i forkant når det gjalt tematikk i litteraturen hun skrev. Jeg lurer også på hvorfor ikke skriftene og brevene til Camilla Collett er ferdig transkribert og utgitt av Nasjonalbiblioteket?  Dette ville jo vært en skandale om det hadde gjeldt «de fire store»? Og hvorfor fins det ikke en stor biografi om hele Camilla Colletts liv? Hvorfor er ikke Samlede Verker av Camilla Collett utgitt siden 1912? 
Flere spørsmål dukker nok opp i løpet av denne podkastserien der jeg skal snakke med eksperter om Camilla Collett. Jeg håper du vil være med på ferden - og gjerne komme med dine kommentarer og spørsmål!

Vi begynner med begynnelsen, vi stikker ned til gata der Camilla Collett ble født i 1813 — altså for over 200 år siden: Dronningens gate i Kristiansand — få meter fra gågata i Kristiansand, Markens. Det er rart å tenke på at for over 200 år siden fødte Alette sitt fjerde barn her, Camilla. Nå er det ikkje akkurat dette huset Camilla ble født i: Huset jeg står foran nå er et murhus — det Camilla ble født i var et trehus som ikke lenger fins. På den tida var jo byliv mindre urbant enn i vår tid, gatene var av grus. Bygården de bodde i hadde kjøkkenhage og dyr i baggården. Camilla Collett elska dyr og skreiv om dyrevern — den kjærligheten begynte tidlig. Vi vet også hun som baby ble vogget så voldsomt av en energisk storebror Henrik da han var fem, at hun datt ut av vuggen. Camilla Collett skriver også seinere at hun har gode minner fra årene i Christiansand!  
Siden trehuset som Camilla ble født i er borte, står jeg nå foran et murhus som siden er bygd på stedet, og som i dag er en del av kjøpesenteret Sandens i Kristiansand Sentrum. Man har regnet seg fram til at CC ble født i det som i dag er et prøverom på butikken H&M… 
For ca et halvt år siden fikk Camilla Collett sitt eget permanente skilt på veggen, over dette skiltet henger et skilt for Henrik Wergelands som ser ut som det har hengt i over hundre år og med litt mer alderdommelig skrift.
Det fins flere steder en bør oppsøke om en er i Kristiansand og Camilla Collett-fan, det er en skulptur ved festninga, som vi besøger i en senere episode, det er en plass som heide «CCs plass» utenfor Kulturhuset Kilden og det er ei øy der Camilla besøkte besteforeldrene og antageligvis tilbrakte mye tid — i dag et sommerparadis i  Kristiansandskjærgården som heter Bragdøya! 
Så kan man også besøke Wergelandsparken på Torvet i Kristiansand og Ravnedalen i bydelen Grim, begge anlagt av Camilla Colletts favorittbror Oscar Wergeland som bosatte seg i byen i voksen alder.
Byen Camilla ble født inn en havneby og en miltærby i 1813  — 3000 soldater bodde i kvadraturen og satte sitt preg på byen. Unge mennesker vil ha fest moro - Kristiansand på denne tida var en festby! - Dette var før pietismen bredde om seg og vi fikk Bibelbeltet. Dette var en frodig og internasjonal by, med folk som kom til og fra med de mange seilskipene som samlet seg i havna. Byen hadde 9 skipsverk og ⅓ av byens befolkning var knytta til denne industrien. Camillas mor var en ekte Kristiansander, det vil si hun var internasjonal, med skotske besteforeldre. Camillas far, Nikolai hett egentlig Nils Verkeland, og var bondesønn, men han fikk uddannelse og klatra på samfunnstigen, da Camilla ble født var han kappellan i Domkirken.
I boken I de lange Nætter fra 1863 skriver Collett om fødebyen, som hun kaller sin «skuespildelskende fødeby» 
Camilla beskriver en lykkelig barndom:  «Jeg var et livligt Barn, som havde meget ondt for at sidde stille,» men hun beskriver en oppvekst som var annerledes enn brødrenes: Hun hadde eksempelvis:
 “en fortvilet Lyst til at gaa paa Skøiter. Jeg led Tantalus´s Kvaler, naar jeg fra Bredden af den store Dam saa mine Brødre tumle sig derude. Muligheden af at sætte sig op imod Forbudet kunde ikke engang falde en ind.” 
I enkelte av tekstene sine fremstiller Camilla Collett seg selv som en “risk taker” som ikke passet inn i attenhundretallets kvinneideal, der kvinners hovedbestemmelse var å bli gift og holde munn. Da frierne uteble, eller ble gitt kurven, fant Camilla Collett og vennen Emilie Diriks en foreløpig alternativ utvei: skrivingen. Deres tidsskrift fikk navnet «Forloren Skildpadde» etter en middagsrett man i samtiden forventet at kvinner skulle kunne varte opp med: «forloren Skildpadde som er Priisopgaven i den norsk-huusmoderlige Kokkekunst.» For Camilla ble skrivekunsten skildpadderetten hun tydde til «vove at concurere ved Tillavelsen af en literair» frem til hun døde i 1895.


20200510

Citater - Camilla Collett

Snart kommer boga Citater - Camilla Collett ud! Udgivelsen er intet mindre enn Verdens første «Citatbog» av Camilla Collett.  Boga er vakkert innbundet, 110 sider.

Camilla Collett ble født i 1813 i Christianssand og gjennomlevde nærpå hele attenhundretallet, reisende mellom europeiske storbyer. Collett var nasjonsbygger, byhistoriker, samfunnsdebattant, essayist og landets første romanforfatter og feminist — et unikum i norsk og internasjonal historie. Collett skriver morsomt, satirisk og tankevekkende innenfor temaer som sorg, glede, musikk, natur, modernitet, alderdom, kunst og litteratur.
Det er to møder å forhåndsbestille boga på i dag og få den tilsendt i posten: