20170608

Presenterer funn fra Twitter-forskning på Virak

Engaging Social Media? A Case Study of University Library Community Building Practices on Twitter from Norway.
Hilde Drivenes Johannessen
Birgitte Kleivset
University of Agder, Norway

This paper presents results from a case study of community building practices on Twitter in eight Norwegian University Libraries, using a combination of a qualitative and a quantitative approach. The analysis aims to highlight how academic libraries tweet content that may build a community with two-way communication and engagement with researchers and students. Our research also sheds light on recent developments and current challenges in University Libraries use of Twitter in theory and practice, and give some critical perspectives on information literacy and digital library community engagement.

Methodology
The dataset for this research is collected from the twitter timelines of eight norwegian university libraries with a presence at Twitter. This is public available data. In addition to tweet content, the frequency of favoritemarking, retweets, answeres and hashtags are retrieved. There will also be a cathegorization of the group each of the libraries have chosen to follow.

Using five principles of Social Media Optimization (SMO), defined in the study “Social media optimization: making library content shareable and engaging” by Doralyn Rossmann and Scott W.H. Young (2015) the objectives will be analyzed accordingly:

(1) Create sharable content
(2) Make sharing easy
(3) Reward engagement
(4) Proactively share
(5) Encourage use

These principles has been modified and updated from Bhargavas (2006, 2010) established principles of SMO (Rossmann and Young, 529:2015b), we will apply and modify these concepts into eight norwegiean university libraries use of Twitter as a community building network. The outcome of this research is expected to give insight into effective community building methods and techniques for use in the university library community on Twitter.

Keywords
library community building, engagement, social media, emerging technologies, information literacy, twitterBibliography

Bhargava, R. (2006) “5 rules of social media optimization (SMO)” Influential Marketing Blog, available at http://www.rohitbhargava.com/2006/08/5_rules_of_soci.html

Bhargava, R. (2010) “The 5 new rules of social media optimization (SMO)” Influential Marketing Blog, available at http://www.rohitbhargava.com/2010/08/the-5-new-rules-of-social-media-optimization-smo.html

Palmer, S. (2014) “ Characterizing University Library Use of Social Media: A Case Study of Twitter and Facebook from Australia. The Journal of Academic Librarianship. Vol. 40. p. 611-619.

Vosoughi, S. and Roy, D. (2016) “Tweet Acts: A Speech Act Classifier for Twitter.” Paper presented at the Proceedings of the Tenth International AAAI Conference on Web and Social Media. Cologne. Germany.

Young, S.W.H. and Rossmann, D. (2015a). ”Building Library Community Through Social Media.” Information Technology and Libraries. Vol.34. No.1. p. 20-37.

Young, S.W.H. and Rossmann, D. (2015b). ”Social media optimization: making library content shareable and engaging.” Library Hi Tech. Vol. 33. No. 4. p. 526-544.

Zhao, WX, Jiang, J, Wng, J, He, J, Lim, EP, Yan, H and Li, X. (2011). ”Comparing Twitter and Traditional Media Using Topic Models.” Paper presented at the Advances in Information Retrieval: 33rd European Conference on IR Research, ECIR, Dulin. Ireland.


20170519

Referat fra møte 16/5 SoMeUB

 • Kampanjeerfaringer og ideer til studiestart
  • Planlegge Studiestart #UB #samskaping - Roger inviterer 
  • Bibliotekuke - en etter semesterstart
  • Buttonsmaskin - Roger/Birgitte bestiller  
  • Senere: Adventskalender, Kildekritikkbar
  • Tema:
   • Proquest - Mercandise - Line brukertester å lage konto
   • BookFace - del f eks @snapchat
 • UiA.no - Aktueltsida -avklare
 • Konferanser: World Learning Summit / Lek-seminar
 • Nye vaktdager:
  • Mandag: Roger
  • Tirsdag: Birgitte
  • Onsdag: Line
  • Torsdag: Birgitte
  • Fredag: Jimi
 • SoMe-plan august-desember: Roger lager deledocument. Vi fyller inn stoff til "våre" dager.

20170428

Kurs og workshop i sosiale medier

Høgskolen i Sør-Norge, Porsgrunn

8.45: Kaffe og «meet and greet»
9.15: Velkommen, praktiske opplysninger, program for dagen
9.30.: Birgitte Kleivset fra Universitetsbiblioteket ved UiA, om sosiale medier.
 • Intro
  • UB, e-bøker, twitter, kurs, analoge
  • tidspunkter
  • nettkurs 
 • Litteratur
  • Sosiale medier for forskere, kommunikasjonsrådgivere og fageksperter - Audun Farbrot
  • Sosiale medier - Ida Aalen
 • HVA
  • eksempler
  • kjenntegn - "bruker" - følger - dele - redele
  • nesten alt er sosiale medier... 
  • Eksempler: Opphavsrett (bilder), Kildekritikk, Pippi, FØLG andre (bibliotek for å skrive roman) - samskapelse
 • HVEM
  • alle - FB: Universitet ...
  • ulike strømninger (håndsopprekning) Facebook, Instagram, Twitter
 • HVORFOR
  • kjedsomhet
  • kontakt
  • dele
  • gi
  • dopamin
  • profesjonssamfunnet
  • sosiale vesener
  • asynkront (ikke ringe lenger)
 • HVORDAN
  • her og nå (virker som det)
  • "personlig"
  • fatisk kommunikasjon
 • NÅR
  • jobb?
  • helger?
  • persona - hva dele - hva ikke dele
10.30 - Beinstrekk
10.45 Hvorfor skal bibliotek på Sosiale Medier 

11.45 Lønsj

12.30: Spørsmål/gruppearbeid med Birgitte
 • Blogg
 • Instagram - alle
 • Twitter - nerd/faglighet
 • Facebook - alle

13.30: Pause
13:45: Helle Friis Knutzen, kommunikasjonsrådgiver ved HSN, om Facebook i Bø.
14.15: Ingvild Gjone Sildnes, seksjonssjef for media og formidling i HSN, om HSN i sosiale kanaler.
15.15 – 15.30: Avslutning / Program slutter

Romnummeret er A-251 i Porsgrunn. Vi får servert kaffe med mer på rommet, lunch v/ Kafe Henrikke20170425

SoMe-rapport 2017.04.30 - Universitetsbiblioteket i Agder

Hvorfor rapport allerede etter én månede?

Skjermbilde 2017-04-25 kl. 09.39.21.pngSosiale mediegruppa (SoMeUB) ble konstituert 27.03.2017 og er i gang med å drifte og utvikle UBs kontoer på Facebook, Instagram og Twitter ut fra retningslinjer godkjent av ledermøtet og bibliotekdirektøren: “Sosiale medier ved Universitetet i Agder 09.03.12. og arbeidsplan. Det skal i følge retningslinjene evalueres hvert halvår med deadline 1. november og 1. mai. Da SoMeUB nylig har begynt sitt arbeid blir det prematurt med en full evaluering 1. mai 2017, men vi ønsker likevel å lage en statusoppdatering der vi viser til statistikk fra  Facebook, Instagram og Twitter ut fra innebygd analyseverktøy plattformene. Gjennomgangen viser behovet for eksterne analyseverktøy og SoMeUB vil før neste rapportering komme med forslag til hvilke verktøy som kan benyttes med kostnadsoverslag.

På side tre og fire  i Retningslinjene (se faksimile) er det listet opp hva skal evalueres. I denne første oversikten velger vi å se på: Antall følgere, likes/emneknagger så langt det går samt noen eksempler på hva innebygd analyseverktøy/gratisverktøy kan tilby av (begrenset) informasjon for å:

 • å lage en fullverdig rapport fra UBs deltagelse i sosiale medier 1. november 2017
 • evt diskusjon i/med ledelsen
 • Skjermbilde 2017-04-25 kl. 07.52.57.pngdiskusjoner og videre arbeid i SoMeUB
 • få innspill fra andre UB-ere på hva/hvordan måle (rapporten legges ut på Bramseil)

Instagram
@UBAgder opprettet konto på Instagram 07.01.2014. som er en gratis fotodelingstjeneste og sosialt nettverk som ble lansert i oktober 2010.

Status 25.04.2017:
 • Innlegg: 547
 • Følgere: 1134 og sammenligning
 • @UBNORD Følgere: 61
 • @NTNUUB Følgere: 231
 • @UBUIT Følgere: 338
 • @UIB_UB Følgere: 588
 • @UBAGDER: Følgere: 1134
 • @UBOSLO Følgere: 2005
 • Følger: 2562


Instagram har ikke godt innebygget analyseverktøy. Til neste rapport ønsker vi å teste ut noen eksterne analyseverktøy vi kan bruke over tid. Her er et eksempel på et gratisverktøy som lar oss se interaksjon de de siste dagene, websta.me:

Skjermbilde 2017-04-25 kl. 08.48.23.png
Skjermbilde 2017-04-25 kl. 08.50.12.png


Twitter
en mikrobloggingtjeneste som lar brukerne sende og lese andre brukeres oppdateringer/tweets, som er meldinger bestående av inntil 140 tegn, med bilder, filmer og lenker. Twitter ble lansert i 2006. UB oppretter konto ti år etter, 19.02.2016.
Status 25.04.2017:
 • Innlegg: 2854
 • Følgere: 892 og sammenligning:
 • @HVLBIBLIOTEK: Følgere: 178
 • @HSNBIBLIOTEKET Følgere: 384
 • @UBTROMSO Følgere: 412
 • @UBISTAVANGER Følgere: 842
 • @UBAGDER Følgere: 892
 • @NTNU_UB Følgere: 926
 • @HIOALSB Følgere: 1058
 • @UIB_UB Følgere: 1476
 • @UBOSLO Følgere: 1793

 • Følger: 906


Til neste rapport skal SoMe-gruppa foreslå et eksternt analyseverktøy et alternativ er twitonomy.com, der vi har følgende tall for @ubagder sine 10 måneder på twitter i 2016, som kan gi en pekepinn på graden av interaksjon:

 • User mentions: 0,23 per tweet
 • Tweets retweeted: 10,9 % of tweets
 • Tweets favorited: 12,7 % of tweets
 • Replies: 3 % of tweets of tweets
 • Hashtags most used: #UiAgder #akademiskskriving #kildekritikk #studiestartuia #informasjonskompetanse #bibliotek

Mest retvitret tweet:

Skjermbilde 2017-04-25 kl. 09.01.18.pngFacebook:
er et gratis nettsamfunn som ble lansert for universitetsstudenter i 2004. Når opprettet UB side på Facebook?
Skjermbilde 2017-04-25 kl. 09.19.46.png

Som Instagram og Twitter har heller ikke Facebook noe godt innebygget analyseverktøy som lar oss måle aktivitet, likes, følgere og involvering over tid. Til neste rapport skal SoMe-gruppa foreslå et eksternt analyseverktøy også for dette sosiale mediet. Vi ønsker også å benytte oss av sponsing/betalte innlegg og ønsker også å rapportere statistikk på dette.


Konklusjon:

Den nylig konsituerte SoMeUB er i gang med å drifte og utvikler UBs kontoer på Facebook, Instagram og Twitter ut fra Retningslinjer godkjent av ledermøtet og bibliotekdirektøren. Gruppa ønsker å rapportere nå for å skape oss et bilde av status i UBs sosiale medier, ha et grunnlag for diskusjoner internt ved UB og å ha et grunnlag å rapportere ut fra 1. november 2017, der vi skal se på nærmere på
 • Følgere
 • Likes/kommentarer/RT/emneknagger
 • Bruk av statistikk/analyseberktøy
 • Brukerundersøkelse
 • Fokusintervju/Gruppeintervju
 • Kvalitative analyser av innhold og kommentarer

UB Grimstad/Kristiansand 25.04.2017 
Jimi, Line, Roger og Birgitte