20100203

Masteravhandlinger ved Universitetsbiblioteket

Tilgjengeliggjøring av masteroppgaver ved Universitetsbiblioteket.
UB oppbevarer ett trykt ekspemplar av mastergradsoppgaver gitt ved Universitet i Agder. Alle masteravhandlingene er registrert i Bibsys, og alle oppgaver fra og med 2007 er også tilgjengelige i fulltekst i vårt institusjonelle åpne arkiv, Aura, slik at de alltid skal kunne fås tak i av studenter og ansatte. http://brage.bibsys.no/hia/handle/URN:NBN:no-bibsys_brage_2192

Angående ph.d.-avhandlinger, så kjøper vi inn etter ønske, så fort de er tilgjengelige. Ser man inn i glasskulen kan man kansje tenke seg av ph.d.-avhandlinger blir mer tilgjengelige i løpet av et år eller to. En forskerdatabase (som skal overta for Forskdok) er på trappene, der man vil legge ut/lenke til avhandlinger i fulltekst.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar