20100226

Rammeverk for informasjonskompetanse

Informasjonskompetanse: På Vinterkonferansen var det ifølge kollega Henry et innlegg som nevnte det nye Kvalifikasjonsrammeverket for universitets- og høgskolesektoren:

Bachelornivå:

  • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
  • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
  • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet (Kunnskapsdepartementet, 2009)

Masternivå

  • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer (Kunnskapsdepartementet, 2009)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar