20100204

Tre faser

Leser Eva 2.0 - årets skoleblogger. Hun liveblogger fra Kongsbergkonferansen.
Nå omhandles informasjonskompetanse. Eva videformidler tre store historiske faser når det gjelder kvalitet i skrift:
  • Fase 1; før 1500. Kildene er håndskrevne. Alle skrivekyndige kan produsere nye kilder
  • Fase 2; 1500-2000. Kildene er trykt. Bare forlag kan produsere nye kilder.
  • Fase 3; etter 2000. Kildene er digitale. Alle kan produsere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar