20100203

Unik amerikansk boksamling


UB ved Universitetet i Agder har en unik samling amerikansk litteratur gitt av tidligere førsteamanuensis ved UiA, Sigmund Ro. Bøkene er samlet gjennom et 35-årig yrkesliv ved universiteter og høgskoler. Beat-delen av samlingen kom til ved at han i 1993 ble ansatt ved engelsk institutt ved daværende HiA, så Wenneslandsamlingen, og ble inspirert til å forske på og holde kurs i beatstudier.
Ro-samlingen består for en stor del av Amerikansk skjønnlitteratur, og da spesielt fra de to etterkrigsgenerasjonene på 20- og 50-tallet. Sigmund Ro har også arbeidet mye med etniske studier slik som f eks Black studies, noe som gjenspeiles i samlingen. Den nyeste delen av Ro-samlingen består av temaer som Amerika i verdenssamfunnet og ikke minst det aktuelle temaet Amerikansk nykonservatisme, Ro mener ingen har bedre samling på dette feltet enn UiA.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar