20100322

Innkjøp

UB kjøper inn DVD-boksen Beckett on Film, som ifølge nettsidene er

a unique project. For the first time, all 19 of Samuel Beckett's plays have been filmed, bringing together some of the world's most talented directors and actors
.


Så er det bare å vente (på Godot?)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar