20100318

Autoriserte publiseringskanaler

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste tilbyr et register over autoriserte publiseringskanaler (tidsskrifter, serier og forlag) som danner utgangspunktet for vitenskapelige publiseringer som gir uttelling i finansieringssystemet.

Liste med poenggivende tidsskrift:

På denne siden kan du søke i registeret. Dersom du ikke finner en bestemt kanal, kan du legge inn forslag.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar