20100416

Lesing på skjerm og papir

I filmen under kommer jeg i skade for å si at det tar fem ganger så lang tid å lese på skjerm som på papir. Det medfører ikke riktighet. Forskning viser at man kanskje bruker 25-30% mer tid på å lese på skjerm som å lese på papir. Dette må være et utfordrende forskningsfelt for i tillegg til faktorer som skjermoppløsning, design og lengden på teksten er det også andre elementer som kan påvirke lesbarheten. Anne Mangen, forsker ved Lesesenteret i Stavanger sier i et intervju at "Svenske forskere hevder at vi forstår mer når vi leser på papir, enn når vi leser samme tekst på skjerm. Vi unngår navigasjonen og de små momentene vi ikke tenker over, men som i underbevisstheten tar kraft fra lesingen. I tillegg er tekster på skjerm ofte ikke tilpasset skjermformatet"

Dette med lesning og forståelse fra papir versus skjerm er spennende, og det er viktig med god forskning her. Ved UB forbereder vi et lesebrettprosjekt, der studenter skal prøve ut pensum på brett i stedet fra papir. Vi diskuterer for tiden hvilke brett vi skal satse på. Når iPaden slippes i en norsk versjon hadde det vært interessant å prøve ut dette "multitaskbrettet" som lesebrett opp om Kindle og Sonys eblekk-brett.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar