20100413

Søkestrategi

Når man snakker om kildesøk er det lurt å ha en strategi for hvordan man skal finne frem til god informasjon. Min erfaring er at det er smart å begynne med å søke på "det åpne nettet" f eks i en søkemotor for å få en oversikt over emnet, få tips til nye søkebegreper, fagfolk på feltet og bok- og tidsskifttitler. Så kan man gå videre til å søke etter bøker i en bibliotekkatalog, f eks Bibsys og finne frem til bøker om emnet. Til slutt kan man søke etter avis- og tidsskrifttitler i databaser. Dette er ingen fastlagt mal, og søkene vil også ofte være sirkulære (man veksler mellom å søke i søkemotorer, kataloger og databaser).

Her er en annen søkestrategi fra bloggen "Kolla källans idélåda" der Kristina Alexanderson, som er lærer i en svensk videregående skole gir praktiske tips til undervisning i informasjonssøking og kildekritikk:
  • Jag börjar med att reda ut begreppen, söka definitioner: vad är i exemplet ovan en finanskris
    • Söker i Wikipedia eller NE
  • Sedan googlar jag (något som) Finanskrisen i Sverige, för att få en överblick, men väljer troligen att gåtill andra källor för att söka som olika
    • Nyhetssajter och tidningar
  • Jag använder biblioteket och söker igenom bibliotekskatalogen
  • frågar bibliotekarien, ber om hjälp, tips
  • Söker i databaser med tidningstexter, om det är ett mindre aktuellt ämne

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar