20100805

Studiestart på biblioteket

Som sikkert en del av dere har erfart pågår det en omfattende ombygging av biblioteket ved UiA (Dere har som vanlig vært veldig hyggelige å møte i skranken på tross av rot og bråk i bibliotekarealene og det setter vi pris på). Bibliotek og IT-avdelingen blir samlokalisert fra studiestart 2010 i første etasje i D-blokken (vis-à-vis dagens bibliotekskranke). Vi regner med å være operative i skranken i 1. et. til studiestart, men ikke helt i mål med alt som skal gjøres før primo oktober. 

Når det gjelder samlingene så endres oppstillingen: bøker 000-300-gruppa (i deweysystemet) plasseres i første etasje (deriblant journalistikk (70) og massekommunikasjon (302.23), og 400-900-gruppa er flyttet opp i andre etasje, deriblant, språk (400) og skjønnlitteratur (800). DVD-er, lydbøker og tidsskrifter blir plassert i første etasje. Bilde- og barnebøker flyttes i løpet av høsten, sammen med bl a Ro-samlingen, ned i underetasjen i nyoppussede lokaler.Høsten 2010 vil biblioteket og IT-avdelingen sammen disponere fire etasjer i D-bygget, med blant annet:
  • Felles skranke i 1. etasje
  • Flere PC-arbeidsplasser
  • Grupperom med datautstyr
  • Multimedierom
  • Mediatek
  • Kurssenter
  • Sittegrupper
  • Musikkbibliotek (des. 2010)
Musikkonservatoriets samlinger flyttes inn i biblioteket før jul, og innen den tid skal biblioteket være ferdig oppusset med nye møbler, god skilting og endelig oppstilling. I mellomtiden håper vi at dere tar kontakt for spørsmål, slik at vi kan bistå i å finne frem.

Når det gjelder bibliotekundervisning tilbyr UB introkurs sammen med IT for alle nye studenter (Studiestartbrosjyren s 16). I tillegg avtaler vi bibliokurs for hvert studieprogram i samarbeid med studiekoordinatorer. Ta kontakt hvis noen ønsker kurs eller bokvandringer i tillegg til dette, eller har andre ønsker, innkjøpsforslag eller spørsmål.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar