20101110

Kurshøst

Universitetsbiblioteket inviterer i november og desember til ulike kurs i blant annet Endnote, nyhetsarkiv, norske tidsskriftdatabaser m.m.
Alle ansatte er velkommen til å delta. Informasjon og påmelding:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar