20110503

Fem myter om informasjonssamfunnet

Bloggen Ubetinget skriver at Kulturhistorikeren Robert Darnton, som er leder av Harvard University Library nylig har publisert artikkelen “5 myths about the ‘information age’”. I artikkelen imøtegår han fem myter omkring “the nature of the so-called information age” som han mener skaper “false consciousness”. Les de fem mytene på Ubtingets bloggpost: Informasjonsalderen: myter og falsk bevissthet..

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar