20110912

Ny kildebrukressurs

Studentene ved UiA skriver oppgaver med litteraturlister, det skal henvises korrekt til pålitelige kilder. Hvilken referansestil studentene skal bruke avhenger av hvilken fagtradisjon studentene skriver innenfor. I følge prosjektleder for UBs prosjekt Kildebruk, Hilde T. Daland synes mange studenter det er vanskelig å finne ut av dette. Derfor har UB laget et nettsted der studentene kan taste inn faget de studerer og få opp eksempler og veiledninger på hvordan man henviser korrekt i tekst og skriver en bibliografi. Prosjektet er finansiert av Læringsarena 2020. Mandag var det åpning av nettressursen, med taler, sprudlende drikke og kake. Nettstedet "Kildebruk" inneholder også filmer der akademisk redelighet omtaler og eksemplifiseres.
Nettstedet ble åpnet av viserektor Marit Aamodt Nielsen

"Oppgavemannnen" i Tord Auglands skikkelse dukket opp...
Se flere bilder fra åpningen her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar