20140225

Interessant konferanse #SoMe

Sprogbrugen i de nye medier – skandinaviske perspektiver

Symposium organiseret af Institut for Sprog og Kommunikation, Center for Kommunikation, Kultur og Samfund, Syddansk Universitet

30. april 2014, kl. 9-16.30
Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, lokale O77

Formål:
Nye kommunikationsformer giver sproget nye betingelser. Det giver sandsynligvis konsekvenser for sproget og sprogudviklingen på alle sprogets områder: ortografi, orddannelse, ordforrådets udvikling, syntaks og pragmatik.

Vi ved dog ikke så meget om de nordiske sprog i de nye medier, men de seneste år er der heldigvis endelig kommet gang i forskningen i sproget i de nye medier. Med symposiet ønsker vi at gøre opmærksom på den nye forskning inden for området i Skandinavien.

Tilmelding og kontakt:
Det er gratis at deltage i symposiet (inklusive kaffe/te, men eksklusive frokost), men tilmelding kræves her:


Der er kun plads til 50 personer i lokalet, så pladserne går til dem der tilmelder sig først.
Deadline for tilmelding er 8. april 2014. Man får besked hurtigst muligt om man har fået en plads. Kontakt Marianne Rathje for yderligere information (rathje@sdu.dk).

Program:


9.00-9.05
Velkomst ved Marianne Rathje, Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet
9.05-09.35
Ordstyrer: Marianne Rathje

Margrethe Heidemann Andersen, Dansk Sprognævn: Særskrivningsfejl i de nye medier

9.35-10.05

Anna Kristiansen, Dansk Sprognævn:”Det er lidt dumt hvis
man ikke kan stave, ik’?” Unges bevidste og ubevidste
holdninger til stavefejl i statusopdateringer på Facebook”.


10.05-10.15:


Kaffepause
10.15-10.45
Ordstyrer: Eva Skafte-Jensen

Elin Gunleifsen, Universitetet i Agder, Norge: Hvordan påvirker språket i de nye mediene elevers faglige skriving av tekster i skolen?


10.45-11.15

Liva Hyttel-Sørensen, Københavns Universitet: “I det mindste kan jeg stave” - on- og offline normer for sprogbrug11.15-11.45
Andreas Stæhr, Københavns Universitet: Normativitet som social ressource på Facebook11.45-12.30

Frokostpause12.30-13.00
Ordstyrer: Ditte Laursen

Marianne Rathje, Syddansk Universitet: Synes subjektet skal
droppes. Subjektellipser på debatforummet Nationen!13.00-13.30

Eva Skafte Jensen, Dansk Sprognævn: Dropper ikke kun subjektet – informationsstrukturel organisering i danske sms’er


13.30-14.00
Tina Thode Hougaard, Aarhus Universitet: #hashtags - poetiske nøgleord


14.00-14.15

Kaffepause14.15-14.45
Ordstyrer: Tina Thode Hougaard


Astrid Westergaard, Universität Flensburg: Transnational practices på Facebook14.45-15.15

Theres Bellander, Stockholms universitet, Sverige:
"Det dä är ingen typisk bloggtext" - En jämförelse av en
pensionärs och en tonårings språkbruk i bloggtext


15.15-15.20

Benstrækningspause15.20-15.50
Ordstyrer: Anna Kristiansen

Sharon Millar, Syddansk Universitet: Policing provocation and provoking policing on a Danish online discussion forum.


15.50-16.20

Ditte Laursen, Aarhus Universitet: Museum 2.0: Interaktion mellem museer og deres brugere på Facebook


16.20-16.30

Afslutning ved Marianne Rathje
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar