20140505

EndNote :-)

EndNote er et "referansehåndteringsprogram" der man kan lagre kilder (referanser) for senere bruk i forbindelse med oppgaveskriving.Fra søk i databaser kan du eksportere referanser til ditt EndNote bibliotek slik at du slipper å skrive inn referansene manuelt.

Underveis - når man bruker EndNote vil det komme opp stadig nye spørsmål og behov for tilpasninger. Min er faring er at det er god hjelp å få på EndNotes selvhjelpsportal, ja, faktisk kan man finne ut av mange ting bare ved å google "problemet" man vil løse, f eks:


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar