20141203

? EndNote - sette sammen dokumenter

Slik gjør du det: https://m.youtube.com/watch?v=MYIfVpjjdU8 - det ser så enkelt ud - men forsøger å hjelpe en phd-student som nå har satt sammen flere word-dokumenter til ett dokument (ved å avformatere) - alt ser bra ut så langt, litteraturlista legger seg nederst, men det er noen "krøllerammer" som vi forsøker å få bort ved å klikke på "Update Citations og Bibliography-fanen) - denne lar seg ikke åbne, i stedet kommer en boks med enkelte "problemreferanser" ser det ut til (hva gjør man med det tro?)

- Når vi forsøger å sette inn en ny referanse legger plutselig Litteraturlista seg inn midt i dokumentet (ikke nederst som før).

- Noen som har tips?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar