20150212

Neptunseminaret 2015

Det var forfatter Erlend O. Nødtvedt som fikk æren av å åpne Neptunseminaret 2015 på hotell Norge i Bergen i morges. Rundt 80 tilhørere fikk høre velfunderte foredrag i fleng om "Digital kompetanse og bibliotekarens nye roller". Jan Holmquist, fra 23mobilethings.net snakket om læringsaspektet som rettesnor for bibliotekenes strategier. Bibliotekaren bør til en viss grad være en endringsagent. Følg gjerne Jan Holquist på Twitter, der ligger også presentasjonen, og tweets fra tilhørerne på #Neptun2015 
Forsker Åse Kristine Tveit, fra Høgskolen i Oslo og Akershus, presenterete nye forskningfunn om e-teknologi i leseopplæringen i grunnskolen. Hun anbefalte lesing på brett, spesielt til elever som hadde dårlig forhold til bøker og lesing. Sylwia Claesson, professor i pedagogikk fra Gøteborgs Universitet, gav tilhørene et rask riss av læringsteorienes historie og beskrev nåtiden ut fra to diamentrale modsetninger: NPM og Danningsaspektet. Hun var kritisk til New Public Management-tenkningen som sprer seg i sektoren, og sa at "Kunnskap har flytta seg fra læreren som person til skolen som organisasjon/strukturer. Hun slo istedet slaget for et mer kritisk dannelsessyn: med globalt perspektiv, samt vektlegging av mangfold, klasse, kjønn, livslang læring, fri samtale, demokrati, kunnskapen hos mennesket. Claesson ser bibliotekaren som en sentral danningsagent, som setter mennesket, ikke teknologien i sentrum. Jeg fikk lov til å avslutte seminardagen med foredraget Fra informasjonskompetent elev til uvitende student.

Kudos til tidligere ansatte ved daværende HIAB, Kasper Vejen og Manuela Werler, som sammen med to andre initiativtagere i Hordaland stod bak Neptunkonferansen, som tiltrakk seg tilhørere fra flere kanter av landet, fra både skolebibliotek, kommunale bibliotek, fylkesbibliotek og UH-bibliotek. Lærerikt og kvalitet i alle ledd! 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar