20150209

Pådriverprisen

Statutter for Pådriverprisen

Vedtatt av Norsk Bibliotekforenings hovedstyre 8. september 2014
1.      Pådriverprisen er opprettet av hovedstyret i Norsk Bibliotekforening i forbindelse med 100-årsjubileet i 2013. Pådriverprisen er opprettet etter modell fra den amerikanske ”Movers and shakers”-prisen.
2.      Pådriverprisen skal synliggjøre gode ideer og initiativ og tildeles en enkeltperson som er innovativ, kreativ og en pådriver i utviklingsarbeidet i bibliotekmiljøet.
3.      Pådriverprisen deles ut annet hvert år og annonsering med kriterier og frist for å foreslå kandidater skjer i Norsk bibliotekforenings ulike informasjonskanaler.
4.      Medlemmer av Norsk Bibliotekforening og alle bibliotekbrukere kan foreslå kandidater.
5.      Norsk Bibliotekforenings hovedstyre nedsetter en jury med 3-4 medlemmer. Juryen velger selv sin leder. Juryen er ansvarlig for å skape oppmerksomhet rundt prisen og de nominerte.
6.      Juryen kan vedta å la være å dele ut prisen.
7.      Prisvinneren skal presentere sitt arbeid på det på følgende norske bibliotekmøte. Prisvinneren får også fri deltakelse, opphold og reise til møtet, og vinneren får et diplom.
8.      Prisvinneren offentliggjøres i november før hvert bibliotekmøte
9.      Endringer av statuttene eller nedleggelse av prisen gjøres av Norsk Bibliotekforenings hovedstyre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar