20150311

Konstitusjon

Det nye styret i Venstrekvinnene på Agder har som agenda å sette dagsorden i regionen.

Eneste sag på dagsorden 11/3: Valg: Cecilie Nissen ble valgt til sektretær, Solveig Nilsen til kasserer og Birgitte Kleivset til leder. (Maria og Anne var fraværende - neste møde er 6/5 kl 19) 

Vi diskuterte mulige sager til mai-mødet:
1) Ønsker vi å arrangerer Forkostseminar - hva kan tema være - kom med innspill.
Eks: Har vi de politikerne vi fortjener? Hva går Sørlandet glipp av? Emma Watson : He for she
2) Digitalisering av Protokoll
3) Organisasjonsblogg 
4) Høring - Plan om likestilling og mangfold 
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar