20150413

Bibliotekenes digitaliserte materiale: art og omfang, tilgang og bruk

Tid: onsdag 22. april, kl. 11.00 – 15.00. Sted: UiA Gimlemoen, rom: H1-002
Program


Kl. 11. 00 Vidar Iversen (NBO): Nasjonalbibliotekets digitaliserte materiale

Kl. 12.15 Mat

Kl. 13. 00 Hilde T. Daland (UBA): Digitale kilder på nett: aviser og stortingsmeldinger

Kl. 14. 00 Birgitte Kleivset (UBA): E-bøker – tilgang og bruk

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar