20150911

Facebook som læringsarena i Akademia

I en ny studie, fra Universitetet i Agder: «Digital collaboration inside and outside educational systems» undersøker forskerne Elise Seip Tønnessen, Nils Rune Birkeland og Eli-Marie Danbolt Drange hvordan studenter benytter digitale og multimodale ressurser i Grunnskolelærerutdanningen ved tre høyere norske utdanningsinstitusjoner:

Hovedfunnet er at studenter for en stor del benytter seg av sosiale medier til samarbeid og diskusjoner i sitt læringsarbeid. Mens institusjoner legger opp til at forelesere benytter lærings- og samarbeidsplattformer, som f eks Fronter, i sitt ikt-pedagogiske design, forholder studenter flest seg først og fremst til lukka facebookgrupper, der en eller flere studenter tar rollen som “kurator” for andre studenter på kurset. Tønnessen, Birgkeland og Drange diskuterer videre i studier om forelesers design av kursoppgaver og arbeidskrav i sterkere grad kan tilpasses denne nye digitale, sosiale praksisen til studentgruppene.

Bruken av sosiale medier i læringsarbeid er et svært aktuelt tema i Akademia. Enkelte forskere sier at de oppretter facebookgrupper ved begynnelsen av hvert semenster, som en læringsarena der man diskutere og reflektere sammen i kurset. Når studenter møtes for å lære sammen i SoMe, hvorfor ikke delta som veileder der studentene er?Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar