20160211

Modul: Søkestrategier, -terminologi og teknikker

Her er fem eksempler på databaser å søke etter artikler fra fagfellevurderte tidsskrifter / bøker /avhandlinger /oversiktsartikler o.l.

·         ORIA - start her


Min erfaring som forskningsbibliotekar er at endring i søketerminologi og refleksjon over ulike fagtermer kan skjer underveis i søkene, å arbeide kontinuerlig med synonymer / hyperonymer/hyponymer /antonymer – for å spisse søket, funker ofte bra.

Husk #BoolskeOperatorer #Trunkering #FraseSøk

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar