20160920

Digitale ferdigheter Q&A

Lenker:


Tre spørsmål/tre svaralternativer til fem filmer (bruk det som passer :)


What

Where
A) Hva er viktig i en søkestrategi?
1) Oversikt, Dybde, Aktualitet
2) Oversikt, Debatt og Aktualitet
3) Overbærenhet, Dybde, Aktualitet

B) Hvordan skaffer du deg dybdeinformasjon om et emne? 
1) Spør en venn
2) Går en tur
3) Søker i bibliotekskataloger og i databaser

C) Hva er en forskningsartikkel? 
1) Artikkel som en forsker har skrevet uten kilder
2) Det samme som en "Abstract"
3) En fagfellevurdert artikkel som presenterer ny forskning


Words 


 

Work
A) Hva er en Boolsk Operator? 
1) At man kan kombinere søkeord med og, eller, men, for
2) At man kan kombinere søkeord med og, eller, men
3) At man kan kombinere søkeord med og, eller, ikke

B) Hva er et frasesøk? 
1) At man kan søke på stammen av et ord
2) At man kan søke på ord uansett rekkefølge
3) At man søker på ord i en bestemt rekkefølge

C) Hva er trunkering?
1) At man kan søke på hvilket ord man vil
2) At man kan søke på stammen av et ord ved å bruke tegnet: *
3) At man arkiverer et søk


Wow
A)Hva står de 5 W-ene for?
1) What, When, Words og Work og Wow 
What, Where, Words og Work og Wow
3) What, Why, Words og Work og Wow

B) Hva med evaluering?
1) Unødvendig
2) Viktig for å se om jeg har nok info til å begynne å skrive
3) Nei, da må jeg bare søke igjen

C) Hvordan kan du kontakte Biblioteket?
1) Kan ikke kontaktes
2) Besøke skranken på Campus eller biblioteket på nett
3) Alltid stengt


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar