Om Birgitte Kleivset


Jeg elsker å utvikle gode produkter, konsepter og tekster i tett dialog med andre. Jeg er utdannet medie- og kommunikasjonsviter fra Universitetene i Bergen og Agder, og har lang erfaring med prosjektledelse, markedsføring og effektiv kommunikasjon i nye medier.

Jeg har utgitt to bøker om sørlandsk språk, og forsket på digital litteratur og kortprosa ved Universitetet i Agder, der jeg var ansatt som universitetsbibliotekar i 17 år. Nå er jeg ansatt som designer og rådgiver i Smeigedag og Kollektivet AS.

CV


BIRGITTE SVENDSEN KLEIVSET Paradisveien 22b, 4617 Kristiansand 95837715 | birgitte.kleivset@gmail.com født: 17. august 1972.


U T D A N N I N G

Cand.Philol Nordisk språk, litteratur og mediefag Universitetet i Agder. 1997-1999. Diverse fag Universitetet i Bergen og Kunsthøgskolen i Bergen.


E R F A R I N G

Universitetsbibliotekar ved Universitetet i Agder 2000 - 2017.

Rådgiver 20 % ved Pedagogisk utviklingssenter 2015 - 2017.

Markedsansvarlig i Kollektivet AS 2017 - d.d.

Markedsansvarlig Gleditsch-prosjektet (tidl. Feministisk Julekalender) Kristiansand 2021 - d.d.P R O S J E K T E R  & P U B L I K A S J O N E R

  • 1999 Hovedfagsoppgave og forskningsartikkel i «Jan Erik Vold og Jan Erik Vold» 2000 Cappelen Akademisk.

  • Søgnedesign - medetablerer 2003 Søgne Gamle Prestegård.

  • Quartfestivalen 2003-2005 - Prosjektleder Informasjon og litteratur UiA/Quart.

  • Rock city - Cultiva - prosjektmedlem 2004.

  • Blaude konsonanter, prosjekt og bok - etablerer 2012 - d.d.

  • E-bok prosjekt og forskningsartikkel - prosjektleder - Universitetet i Agder 2012 - 2014.

  • Kildekompasset 2012 - 2017 - prosjektmedlem - Universitetet i Agder.

  • Feministnettverk Sør - etablerer - 2020 - d.d.

  • Feministisk julekalender (senere Gleditschprosjektet) medetablerer 2020 - d.d.

 

S T Y R E R /  V E R V

Sturemeldem Kollektivet AS 2018 - d.d.

Varamedlem (V) Kristiansand bystyre 2019 - d.d.

Lokallagsleder Norges Venstrekvinnelag 2015 - 2019.

Styremedlem Kristiansand Boligselskap 2015 - 2019.

Sentralstyremedlem, Norges Venstrekvinnelag 2014 - 2016.

Styremedlem, Digin 2009 - 2010.

Styremedlem, Senter for likestilling, Universitetet i Agder 2008 - 2009.


FE R D I G H E T E R

Språk

Norsk morsmål

Engelsk flytende skriftlig og muntlig

IT

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar