20100317

Forprosjekt avsluttet

Jeg har ledet et forprosjekt om kildebruk og kildekritikk som har vist at det er grunnlag for å intensivere arbeidet med å sikre at studenter utvikler nødvendige informasjonsferdigheter som kildekritikk og kildebruk ved UiA. Forprosjektet har samlet kunnskap og forskning om kildekritikk og kildebruk, avklart mulig partnersamarbeid med UiA-aktører, etablert samarbeid med eksterne aktører, samt utarbeidet en søknad med prosjektskisse for utvikling av en digital ressurs og opplæringsmodul. Alle møter, funn og diskusjoner er dokumentert på prosjektbloggen: http://kildekritikkogbruk.blogspot.com/

UBs prosjektgruppe har bestått av Hilde Daland, Siv Holt og Birgitte Kleivset. Referansegruppen har bestått av Else-Margrethe Bredland, Arthur Olsen og Henry Langseth.

Prosjektet har samlet ressurser på området kildekritikk og kildebruk nasjonalt og internasjonalt i en eksempelsamling på prosjektbloggen http://kildekritikkogbruk.blogspot.com/. Hovedfunnet er at det fins få gode og åpne ressurser på området kildekritikk og kildebruk som tar i bruk web 2.0. teknologi (multimedia og interaktivitet).

Et av de få gode eksemplene vi fant er den danske nettressursen om kildebruk http://www.stopplagiat.nu/ Her kombineres lyd og levende bilder med gode informative tekster og øvelser, ressursen kan gi en pekepinn på hvordan et nettsted for kildekritikk og kildebruk ved UiA kan utformes.

Forprosjektet har også etablert kontakt med forskere og undervisere ved UiA som ønsker å samarbeide og følge prosjektet videre i neste fase. Prosjektet har gjennomført møter og workshops med interne og eksterne miljøer og avtalt prosjektsamarbeid med Lærerutdanningene og Høgskolen i Telemark i et hovedprosjekt 2010-2012.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar