20100326

Norsk litteraturkritikks historie

Norsk litteraturkritikks historie 1870-2000
er ifølge nettsidene:
et nasjonalt samarbeidsprosjekt (med deltakere fra universitetene i Trondheim, Oslo, Bergen og Agder samt Nasjonalbiblioteket) som har som mål å presentere en teoretisk og empirisk oppdatert analyse av litteraturkritikkens normer, format og funksjonssammenhenger slik disse har gjort seg gjeldende fra det moderne gjennombrudds litterære offentlighet fram mot vår tids flermediale kultur.
Professor Jahn Holljen Thon, Institutt for nordisk og mediefag, Universitet i Agder er sentral i prosjektet og veileder også masterstudenter ved instituttet som skriver om litteraturkritikkens former og sjangersærtrekk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar