20100406

Forelesninger på nett

I forbindelse med UiA-kurset Skolebibliotekkunnskap 1, der jeg underviser i informasjonskompetanse, er det på tide å utarbeide en ny rekke med nettforelesninger. Denne gangen håper jeg på å få flere med i utarbeidelsen av forelesningsrekken og foran kamera. Kanskje kan vi lage forelesningene med stillbilder/foiler og legge på stemme ved hjelp av verktøyet photostory 3 (eller tilsvarende)? Mer informasjon følger når vi er igang.

Her er forelesningene jeg laget for fire år siden:
1. Om "Å søke informasjon"
2. Filmforelesning:
2.1 Introduksjon
2.2 Digital kompetanse
2.3 Teknologi
2.4 Kommunikasjon og LMS
2.5 Informasjonskompetanse
2.5.1 (Søk)
2.5.1.1 Motivasjon
2.5.1.2 Brainstorm
2.5.1.3 Søkeord
2.5.1.4 (Søkestrategi)
2.5.1.4.1 (Oversikt)
2.5.1.4.1.1 Søkemotor
2.5.1.4.1.2 Leksikon
2.5.1.4.1.3 Håndbok
2.5.1.4.1.4 Emnekatalog
2.5.1.4.2 Dybde - bøker
2.5.1.4.2.1 Dewey
2.5.1.4.2.2 Verdensbiblioteket
2.5.1.4.3 Aktualitet
2.5.2 Vurdere kilder
2.5.3 Bruk
3. Oppgaver
4. Pensum

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar