20100518

Sosiale medier i biblioteket

Tirsdag 4. juni snakket Karen Marie Øvern om "Sosiale medier i bibliotek" på Lyngørporten. Biblioteket ved Høgskolen i Gjørvik, der Øvern er ansatt, bruker sosiale medier til å treffe brukerne der de er, lage en arena for samhandling og tilbakemeldinger til biblioteket. Biblioteket har profiler på Twitter, Blogger, Facebook og Youtube. Du kan se hele presentasjonen under, da Karen Marie deler den med oss på sin profil i det sosiale mediet Slideshare. Karen Marie har også blogget om seminaret.
Andre stikkord fra forelesningen: Høgskolen i Gjøvik har en Endnoteblogg og en Tilvekstblogg. (intern bloggplattform: blog/hig.no)
Fokus på dialog: Nå har vi verktøyene hvis vi vil!
Sosiale medier endrer faglig oppdatering. Generasjon Y: 96% på sosiale nett.
Biblioteker: bruke sosiale medier som strategi. Være der brukerne er og bruke flere plattformer. Man lærer i sosiale sammenhenger. Å ha forskjellige kanaler for publisering. Lavterskeltilbud, lettere å bruke FB enn mail. Noen ved bib må være interesserte og engasjerte. Sosiale medier: personlig og autentisk. spontant!
Man bruker sosiale medier i mange andre sistuasjoner, f eks Trip advisor.
Netvibes og iGoogle: på BBC.uk består av "bokser" slik at man kan bestemme innholdet selv. Karolinska institutet har gjort noe lignende.
Nettside satt opp for mobiler: Artikkel: Reference Service Review.
Dele forskning på ResearchGate.net (tipse forskerne om).
Finne nye tjenester for studentene. Boston University 2009 sluttet å dele ut eposter til studentene.
Showmypc.com.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar