20100615

Møte om Skolebibliotekkunnskap Bachelor

Tilstede: Siri Ingvaldsen, Elin Arnesen, Anne Karin Slettan, Siv Holt, Hilde Daland og Birgitte Kleivset.

Pensumliste for de to kursene sendes ut til UB per epost. UB-teamet diskuterer (førstkommende fredag) innhold for samling i SK1 og SK3 og nettforelesning i SK1 og kommer med evt innspill til pensumlitteratur på de to kursene (pensumliste skal være klar 28. juni).

SK1: 
UB holder kurs på SK1-samlingen lørdag 4. september 9.15-14.00 (lunsj)
Tema: Opphavsrett + workshop??
UB bestiller rom og datalab til ca 35 studenter
SK3:
UB holder kurs på SK1-samlingen 1. september  13.15 - 16.00.
Oppfriskning i IK: SK1-kurs lenkes fra Fronterrom
Tema: Del og bruk - Opphavsrett, personvern og delingskultur i sosiale medier"???
UB bestiller rom og datalab til ca 15 studenter

Du bestemmer.no: "Målet er å øke ungdoms kunnskap om personvern og heve deres bevissthet om valg man gjør når man bruker digitale medier som internett og mobiltelefon". (Aktørene bak er Teknologirådet, Datatilsynet og Senter for IKT i utdanningen).
Anbefales:
Filmen om konferansetime med googlende lærer

Filmen er også lagt ut på Youtube og det er lagt til rette for deling i sosiale medier slik som dette:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar