20100614

Sosiale medier i bibliotek

Ole Husby fra Universitetsbiblioteket i Trondheim (NTNU) snakket tirsdag om Sosiale medier og bibliotek i regi av bibliotekrådet ved UiA. Husby viste hvordan ulike sosiale verktøy kan fremme samarbeid og forskningsformidling. Han snakket også om at delingsverktøyene er lite verdt uten delingskultur, og sa at han selv hadde begynt å tenke annerledes rundt dette. Før tenkte han: "Hvorfor skal man legge ut ting åpent?" Nå tenkte han: "Hvorfor holde noe innelåst, hvis det ikke er nødvendig?" 
Husby presenterte også prosjektet han har ledet de siste to årene: UBIT 2010 og rapporten Den som søker finner.
Foredraget var spennende og lærerikt og et godt innspill i debatten om hva om hva UiA og UBA kan nytte sosiale medier til.
Her er en tidligere presentasjon av Husby. (Takk til ES for tips!)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar