20101012

BLFT Barnelitterært forsningstidsskrift

"Med Barnelitterært forskningstidsskrift får nordisk barnelitteraturforskning en etterlengtet ny publiseringsarena i det digitale formatet. Det elektroniske forskningstidsskriftet blir redigert etter det norske universitets- og høyskolerådets prinsipper for fagfellereferanse og Open Access. Publiseringsspråkene vil være norsk, svensk, dansk og engelsk"
Mer på Barnebokinstituttet.no 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar