Jeg har i lang tid vært fan av NRK Beta, og ble overrasket da jeg fikk vite at de har holdt på helt siden 2006! Inspiert av NRK Beta har det kommet til andre " betaer" i mediebedrifter og kommuner. Den norske regjeringen har egen betaside, her lister NRK Beta opp flere.
Ved UiA har nettstedet UiA Beta nettopp sett dagens lys, nettstedet er et samarbeid mellom Pedagogisk Utviklingssenter (PULS), IT-tjenesten og Universitetsbiblioteket, med Arne Breistein ved Lærerutdanningene som en viktig rådgiver og fødselshjelper. Hva det blir utav det, vil tiden vise, men jeg synes Birgitte Wergelands filmdokumentasjon av "teknologi i bruk", i dette tilfellet blogging i undervisning og formidling, ved UiA lover godt!