20110524

Ny giv for Store norske leksikon

Det er ikke mange år siden Store Norske Leksikonselgere var og finne på stand her på Universitetet i Agder flere ganger i året. Store Norske Leksikon i 16 bind ble av enkelte sett på som "must" i et hvert "møblert (student)hjem". Og mang en diskusjon har blitt avsluttet med et oppslag i SNL. UB har hatt tilgang til nettversjonen av leksikonet i mange år, og jeg har inntrykk av at det har vært mye brukt av studenter og ansatte ved institusjonen. Referanselitteratur er noe som egner seg til digitalisering, det er korte, søkbare tekster. I dag er referansesamlingen svært innskrenket ved UB, og oppslagsverkene digitalisert (SNL har sluttet å komme i papirutgave). Wikipedia er (snart) blitt "stuerein" også innenfor akademia. Man kan kanskje si at man går fra et samfunn da én ekspert kunne være Autoriteten, til et samfunn og forståelse av kunnskap som et samarbeid/diskusjon/prosess flere tar del i. Undersøkelser viser at Wikipedia er like troverdig som mer etablerte papirleksikon. Wikipedia er også
  • oppdatert med siste nytt om personen/emnet
  • har ofte gode pekere til mer utfyllende informasjon
  • historikk-knapp, slik at man kan se hvordan teksten er blitt til
  • har gode kontrollmekanismer (selv om det kan glippe)
Store Norske Leksikon har ikke kunnet matche Wikipedia, men nå ser det ut som om Leksikonet har fått ny giv. Et godt tegn er at den kjente bloggeren og forfatteren Ida Jackson er nylig er ansatt i SNL og har gjort følgende:

1.Blitt kjent med snl.no. Det betyr at vi har blitt kjent med publiseringssystemet, de tekniske begrensningene, innholdet vårt og de aktive brukerne våre.
2.Analysert statistikken vår.
3.Tatt opp kontakten med aktive bidragsytere, og fått en oversikt over folk som står oppført som bidragsytere, men som ikke gjør så mye.
4.Begynt prosessen med nytt design og ny logo til nettsiden.
5.Begynt prosessen med å finne ut om vi skal ha et nytt publiseringssystem, og i så fall hva slags.
6.Sagt fra om at vi skal betale dem som skriver i år.
7.Opprettet en blogg, en Facebook-side og en Twitterkonto. Samt noen ordentlige Wikipedia-brukere så vi kan diskutere på Torget.
8.Gjort avtaler om filming av foredrag med folk på Studentersamfundet og UIO.
9.Fått oversikt over de ulike opphavsrettslige forholdene i leksikonet
10.Prøvd å finne ut av hvor mange av de geniale, stormannsgale planene våre vi kan sette ut i praksis.
Mer på SNLs blogg:Lille Norske
I fjor meldte SNL at de ville legge ned nettleksikonet fra 1. juli 2010. Men nå ser det ut som om aktører vekker SNL til live igjen. Jeg har lagt til Lille Norske i RSS-leseren min og klikket "Like" på Facebooksiden. Spennende!!!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar