20110523

Ny undersøkelse om innføringen av lesebrett i akademiaArthur tipser om en fersk studie om innføringen av lesebrett i akademia fra en gruppe forskere ved Universitetet i Washington: "The imposition and superimposition of digital reading technology: the academic potential of e-readers". Universitetet i Washington var ett av sju universiteter som testet ut lesebrettet Kindle DX i en tidlig fase, i et pilotprosjekt sponset av Amazon. Nå har forskergruppen sett på studenters bruk over lengre tid. I undersøkelsen benyttes A.K. Pughs teori om ulike lesestrategier (mine (forsøksvise) oversettelser og forklaringer under)
  • skanning (for å få en oversikt)
  • søkelesing (etter bestemte emner)
  • skumming (overfladisk lesing, få inntrykk av tekstens struktur)
  • gjennomlesning (lese gjennom fra a til å)
  • nærlesing (lese for å lære, slå opp referanser, gule ut, skrive i margen osv)
Undersøkelsen finner at lesebrett støtter best ren gjennomlesing. Studentene rapporterer at det å skaffe seg oversikt over en tekst, søkelese etter et emne, skumme og nærlese er vanskelig på et digitalt lesebrett. I akademisk lesing er studentene også avhengige av å kunne endre lesestil sømløst og hyppig, noe som også gjør seg vanskelig på brett. Dette er viktige innspill til aktørene som utformer nye generasjoner med elektroniske lesebrett.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar