20111114

Tommelen ned for e-bøker på iPad?

I en digitalisert verden kan en bibliotekar bli litt i stuss: Vil boka forsvinne i den form vi kjenner den i dag? Vil pensumbøkene ved UiA om få år bestå av streker og nuller? Noen ganger kan det virke slik (et absolutt skrekkscenario for en bibliotekar) - men jeg tror ikke det. Papirteknologien har bestått i flere tusen år, boka en over tusen år gammel, og det gis ut flere bøker i 2011 enn noen gang tidligere. Allikvel er bibliotek i UH-sektoren interesserte i e-bøker og lesebrett. Vil dette være en del av framtiden for studenter og forskere? Og er det allerede en del av nåtiden? For noen er det det. Og da iPadene kom til Norge for et drøyt år siden var entusiasmen stor: NÅ skal vi lese e-bøker på brett. Flere UH-bibliotekt lanserte Lesebrettprosjekter. Ved UiA holder vi på å analysere resultater og skrive en artikkel om vårt prosjekt. UiO og NTNU har oppsummert sine prosejkt, og nylig har Høgskolen i Oslo publisert en artikkel om sitt Lesebrettprosjekt
i tidsskriftet ScieCom info.

Erfaringene fra Lesebrettprosjektet ved HiO bekrefter våre og andres intrykk: "The students were very excited about the iPads" heter det i HiOs rapport (2011:2), men entusiasmen faller i forhold til det å skulle lese e-bøker på brett. De fleste e-bokleverandørene tilbyr kun onlinetilgang for biblioteketene, og dette gjør leseprosessen (som i akademisk lesing ofte består av en hyppig variasjon av lesestiler) vanskelig. Artikler er lettere å lese på iPaden pga av lenge og notatfunksjoner i apper som GoodReader. "The students concluded thet the iPad was well suited to read articles, but not very useful for longer texts." (2011:2). UBA kommer med sin artikkel rundt årsskiftet og har mange av de samme erfaringene som HiO-biblioteket.Vi er enige i at brukervennligheten må bli bedre når det gjelder e-boklesing på brett.


2 kommentarer:

  1. Jeg leser ganske mye på min iPad og er egentlig overrasket over hvor greit det går. MEN: den er ikke spesielt egnet til akademiske tekster, ikke bare fordi man endrer lesestiler, men fordi man ofte trenger å ha flere oppslag samtidig. Så lenge jeg leser skjønnlitteratur, eller andre tekster som leses fra "perm til perm", går det fint, men når man hopper frem og tilbake og vil ha flere bøker oppe samtidig, blir det et problem. Det kan derfor virke som at innføringen av lesebrett/nettbrett gjør at vi ser på papirbøkene med nye øyne - vi forstår bedre funksjonene med trykte medier kontra de elektroniske.

    SvarSlett
  2. Gode poeng, Karen Marie. Spesielt med det at vi nå kan se på papirbøkene med nye øyne. Ja, takk, begge deler!

    SvarSlett