20111219

Festskrift til Peter Young

Peter Young er kjent for mange som en fantastisk foreleser i britisk og afrikansk litteratur i mange år ved UiA. Vi fortsetter på engelsk: "This compilation of essays has been collected in honour of Peter Young’s 70th anniversary 2 November 2011. The essays have been written by friends, colleagues and former students, and they all reflect Peter’s research areas and interest in Colonial and Postcolonial studies. Indeed, Peter was an international pioneer in what was then called Common­wealth literature, now Postcolonial literature, beginning his research on African literature in English as early as the 1960s" heter det på foralget Novus nettsider.
Boka er redigert av Ulla Rahbek og Jan Erik Mustad, sistnevte er tidligere student av Peter Young, forsker ved UiA og en nasjonal kapasitet på britisk og irsk politikk og samfunnsliv.

Innhold:
 • Introducion: Colonial & Postcolonial Experiences 11 av Ulla Rahbek Jan Erik Mustad
 • Women Writing (on) the Border: From the Barents Region to North America 14 av Gerd Bjørhovde
 • Lessing Reads Behn: Gender, Agency and Guilt 26 av Roy Eriksen
 • Orientalism as Satirical Pastoral: the Kai Lung Stories of Ernest Bramah 38 av Jeremy Hawthorn
 • Colonized Victim or Free Spirit?: Joyce Cary’s Mister Johnson 52 Oddvar Holmesland
 • Nadine Gordimer as Short Story Writer: The Example of ‘Is There Nowhere Else Where We Can Meet?’ 66 av Jakob Lothe
 • What is Africa to George Schuyler? 75 av Martha H. Patterson
 • The Momentous Moment of the Middle Ground: Chimamanda Nogozie Adichie’s Short Story “A Private Experience” 94 av Ulla Rahbek
 • Womanism and Recreating the Self inWomen’s Writing in Africa 102 av Anne Holden Rønning
 • Intercultural Implications of Henrik Ibsen’s A Doll’s House. Experiences with a production of Ibsen’s play in Mozambique 118 av Helge Rønning
 • Reader-Response Study: How Female Student Readers Reflect on Multicultural Issues in Jhumpa Lahiri’s The Namesake 126 av Signe Mari Wiland

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar