20111201

Nytt nummer av Vagant

Nytt Vagant er ute! Dette tidsskriftet har Kristiansands kunst- og litterære miljø grunn til å være stolte av. Ikke bare har det anerkjente tidsskiftet tre Kristiansandsbaserte redaktører: Bernhard Ellefsen, Sigurd Tenningen og Olaf Haagensen, alle UiA-stipendiater. Men i det rykende ferske nummeret skriver kunstkritiker Tommy Olsson om Kristiansandsartiset Hanne Kolstøs Riot Break. I forordet skriver Bernhard Ellefsen og Sigurd Tenningen om unglitterære tidsskrifter og henviser bl a til UiA-professor Jahn Thons avhandling om Heretica, Rondo og Profil. Det er sikkert flere Kristiansandsreferanser å oppdage :-).... Jeg gleder meg!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar