20120608

Lesebrett på Fagreferentkonferansen

I går var siste dagen av Fagreferentkonferansen. Kolleger Hilde, Siv, Arthur, Henry og Audun har gjort en formidabel jobb med arrangementet. Utrolig mange spennende og lærerike foredrag fra fagreferenter fra norske universitets- og høgskolebibliotek. Hilde og Siv hadde også svært gode foredrag om henholdsvis "Ph.D-stipendiaten som informasjonskompetent ressurs" og "Kildekompasset" - som vakte stor interesse og bifall blant tilhørerne. Vi fikk også presentert UiAs Lesebrettprosjekt (se presentasjon under). Arthur N. Olsen, Henry Langseth og jeg har gjort en undersøkelse der det viser seg at studenter flest foretrekker pensumbøker i papirutgave kontra på brett. Dette funnet korrelerer med andre studier av pensumlesing på lesebrett og papir. Vi har ferdigstilt en vitenskapelig artikkel som vi håper å på publisert over sommeren. Den ligger i UiAs åpne arkiv Aura, som en pre-print.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar