20120928

Insituttmøte med digitalt påfyll!

I dag har jeg fått være med Hildeinstituttmøte med institutt for religion, filosofi og historie. Som kollega til Hilde er det veldig inspirerende for meg å se hvordan Hilde arbeider inn mot forskere, studenter og administrasjon. I tillegg til å holde kurs, kjøpe litteratur og veilede, deltar Hilde på møter, samt arrangerer forskerlunsjer med stipendiatene tilknyttet instituttet.

På møtet i dag viste Hilde fram Kompetansekatalogen og hvordan man kan lenke til Cristin eller Bibsys.
Hun viste også muligheten for å kople blogg/forskernettside  til kompetansekatalogen: med May-Britt OhmanNielsens fine nettside som eksempel, og http://academia.edu/ som varmt ble anbefalt av andre forskere.
(Nå skal jeg lage meg konto på academia.edu, og følge forskere…)

Nå har jeg laget meg konto: http://agder.academia.edu/BirgitteKleivset :-D

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar