20120921

Ny forskning om sosiale medier


Nye digitale skiller? Petter Bae Brandtzæg ved Institutt for medier og kommunikasjon disputerete med avhandlingen: Social implications of the Internet and social networking sites – a user typology approach i august i år. Forrige uge ble han intervjuet i "Doktoren svarer" i Morgenbladet (betalingsmur). Avhandlingen handler ifølge UiOs nettsider om:
Hvordan (vi) bruker Internett generelt og sosiale medier som Facebook spesielt? Petter Bae Brandtzæg viser i sin avhandling at til tross for en utvikling mot et mer sosialt og interaktivt Internett, er de fleste av oss fortsatt passive brukere. Nettbruken i Norge har tidoblet seg siden år 2000, men en hyperrask teknologisk utvikling gjør at ikke alle henger med...
Avhandlingen kan du (snart) lese ved UB

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar