20121015

Ny æresdoktor i nordistikk

Professor Kurt Braunmüller vil bli kreert til æresdoktor i samband med universitetets 5-årsjubileum. Braunmüller holder gjesteforelesning for å markere jubileet til Senter for norskstudier i utlandet (SNU).
"Lingvistisk kompleksitet og dens opprinnelse – en diskusjon basert på germanske språk" Onsdag 24. oktober klokka 14.30. i B2 001. Nyinnkjøpte bøker av Kurt Braunmüller ved UB.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar