20121024

Gratulerer

På UiAs intranett står det at et prosjekt om digital tekstkompetanse og bruk av læringsressurser i ny grunnskolelærerutdanning er tildelt midler fra Ugland-gaven
Prosjektgruppen som skal arbeide med digital tekstkompetanse og bruk av læringsressurser i ny grunnskolelærerutdanning, fra venstre: Nils Rune Birkeland, Magnhild Vollan, Elise Seip Tønnessen, Gro-Renèe Rambø og Eli-Marie Drange. Gunhild Kvåle var ikke til stede da bildet ble tatt.
- Digitale medier gir både muligheter og utfordringer for lærere, studenter, elever og ikke minst for lærerutdannere. Vi skal se på hvordan tekst‐ og medieformer inngår i læringspraksiser i ulike GLU‐fag (grunnskolelærerutdanningen). Prosjektet vil særlig fokusere på bruk av nye sammensatte (multimodale) tekstformer i digitale medier, forteller Elise Seip Tønnessen.
Fantastisk! Flinke folk! Dette blir et spennende prosjekt!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar