20121210

Gjenbrug de blaude konsonantene

Hvorfor forsvinner "kage" "bid" og "sebe" til fordel for den mer harde udtalen "kake", bit" og "såpe" fra språget på sørlandskysten? Den bløde kyststribe vil snart være en saga blått. Alarm!

Sissel Kostøl og Gro Austrenå Berg har skrevet gode avhandlinger om fenomenet og har også noen gode refleksjoner om hvorfor de blaude konsonantene forsvinner (les dem!).

Her er noen tanker: I skriftsspråket ble b,d og g erstatta av p, t og k, ved skriftspråkreformen av 1907 (de ble sett på som for danske for den nye nasjonen). Eldre språkbrukere som reise ut av landsdelen på sekstitallet sier at de la de blaude konsonantene av seg fordi de ikke ble forstått. - Framstår språg med blaude konsonanter som mindre korrekt? Er de avleggs, gammeldagse og unødvendige?

På tide med språglig resirkulering!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar