20130124

Early English Books Online

Hilde D. og jeg planlegger en liden UiA-kampanje for den nyanskaffa basen Early English Books Online. Basen inne holder 125 000 titler, det aller meste av det som engelske udgivelser mellom i årene 1475 til 1700.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar