20130425

E-bok eller p-bok?

(Skriver om e-bøker og p-bøker i Unikum denne måneden, her er teksten:)

For et par år siden spurte vi UiA-studenter om de foretrakk å lese pensum på brett eller papir. Lesebrettprosjektet var initiert av UiA-ledelsen og del av Læringsarena 2020. Resultatene vi fikk var overraskende: over halvparten av studentene ønska å lese pensumbøker på papir – men de fleste var positive til pensumartikler på brett. Hva er grunnen til at studenter flest vil studere med papirbøker framfor elektroniske bøker?

Norske e-bøker i akademia glimrer med sitt fravær. Med unntak av Nasjonalbibliotekets Bokhylla.no, er det også lite norske bibliotek kan tilby av e-bøker. Heldigvis er et par e-bokprosjekter i gang på Agder: Kristiansand folkebibliotek samarbeider med Norsk Kulturfond om e-bokutlån fra høsten av. Vest- og Aust- Agder Fylkesbibliotek, UB og landsdelens folkebibliotek arbeider med en helt ny e-bokportal.

Faksimile Unikum 25/4 -13
Mens folkebiblioteksektoren arbeider på spreng med å rigge opp utlån av norske e-bøker, tilbyr UB ca 300 000 engelskspråklige e-bøker, i tillegg til titlene på Bokhylla.no. Det er enkelt å finne dem: alle e-bøker kan søkes opp i Bibsys Ask og leses ved å klikke seg videre derfra. Den største leverandøren av e-bøker, Ebrary, tilbyr 70 000 e-bøker i egen app på telefon og brett. Finn ut mer på uia.no/ebok.

Kanskje studenter flest ønsker å lese pensumbøker på brett i framtida? UB følger utviklinga. I flere fag vil pensum være artikkelbasert, og kanskje trær kan spares? UB tilbyr svimlende 20 000 e-tidsskrifter, som kan søkes opp i Bibsys. Her kan man klikke seg videre til artiklene og laste ned som pdf. GoodReader er eksempel på en app der man kan lese, notere og søke gjennom artiklene.

Foretrekker du å lese bøker på papir eller brett? 

Artikkelen fra vår undersøgelse kan du lese her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar