20130404

Ordbøker

UBA har i flere år tilbudt ordbøker fra Ordnett.no til studenter og ansatte ved institusjonen. Ordnett.no er en online språk- og ordboktjeneste fra Kunnskapsforlaget, og består av disse ordbøkene.

Nå har også en annen aktør kommet på banen for Universitetsbibliotek, iFinger. I det siste har UB så smått begynt å teste ut denne leverandøren. Hovedinntrykket er positivt, men vi ønsker å prøve verktøyet ut over lengre tid. Derfor tilbyr UB studenter og ansatte tilgang til produktene fra begge leverandører, både Ordnett og iFinger
Ifølge IKT-koordinator Arthur N. Olsen gir dette UB og fagmiljøene bedre tid til å evaluere innholdet.

Løp og ordsøk!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar