20130826

Agderinnovasjon.no

Fædrelandsvennen 24. august

- Å ja. Det var deg, ja. Hmmm. Kunne vi snakkes på et annet tidspunkt (ser på klokka). Ifølge kommentator i Dagens Næringsliv, Eva Grinde, kan dette udsagnet bety noe sånt som: - Shit, det funker ikke å bare overse deg, uansett hvor intenst jeg kunne ønske at du bare forsvant fra jordens overflade...

Mange av oss har opplevd å bli møtt med et oppgitt sukk og unnvigende blikk en gang vi har forsøgt å komme til ordet i for eksempel et møde. Kanskje har man sidde og venta utålmodig til agendapunktet da man endelig skulle få ordet? Mødet avsluttes med ett! - Dessverre, det blei ikke tid til deg i dag. - Det var vel ikke så viktig heller..? - Den påfølgende natta blir gjerne av det skyggeboksende og søvnløse slaget. Men hva var det egentlig som skjedde?

Professor Berit Ås, skiller mellom fem hersketeknikker: Usynliggjøring, betyr å "glemmes bort," bli forbigått eller overkjørt. Latterliggjøring og tilbakeholdelse av informasjon er to andre teknikker. Fordømmelse kan gis uansett hva du gjør: - enten er du for passiv, eller så er du for pågående. Påføring av skyld og skam er den femte hersketeknikken. Det kan vel også hende at man sjøl, med viden og vilje, har benytta seg av ein hersketeknikk eller to, i et pressa øyeblikk, hm..?

Det modsatte av hersketeknikk er for meg ein inkluderende delingskultur, der man viser vilje til å spille hverandre gode, og glede seg over at andre lykkes. Etter ti år som kunnskabsarbeider opplever jeg at internettrevolusjonen har endra arbeidsdagen min og gjort den mer dialogisk. Kunder henvender seg mer og mer via epost, sms og sosiale medier. Mitt viktigste kontaktpunkt med omverdenen er min kontor-pc, nettbrett og smarttelefon med sosiale nettsteder som youtube, facebook, twitter og instagram. Samtidig oppstår flere nye, mer uformelle fysiske mødeplasser. Vi blir bedre på å samarbeide og til å dele i åbne og inkluderende prosesser. Min erfaring er at de samtalene vi fører online gir flere debatter og workshops også i fysiske rom. Mennesker ønsker å delta der man kan bli sett og hørt, der vi sammen kan skabe noe av verdi. Men hvordan kan vi skabe en infrastruktur for samarbeid på kryss og tvers av arbeidsplasser og kompetanser? Jeg meiner at biblioteket som mødeplass, kunnskabssenter, diskusjons- og litteraturhus kan være med å bygge en felles delings- og innovasjonskultur.

I Århus, er et signalbygg i ferd med å reise seg i strandkanten. I udgangspunktet er dette byens nye hovedbibliotek, men Dokk1 tar mål av seg til å bli byens samlingssted nummer éin. Ifølge bibliotekdirektør og prosjektleder Knud Schulz har man måtte erkjenne at framtidas bibliotek ikke handler om bøger, men om folk. Bibliotekene må åbne seg og danne profesjonelle partnerskab på tvers av organisasjoner og sektorer. Brugerne tas med, og kompetanser fra alle nivå i organisasjonen blir sett og benytta. På www.bygpartnerskaber.dk finner man gode verktøy for kunnskabsorganisasjoner som ønsker å arbeide strategisk med profesjonelle partnerskaber og samarbeidsdrevet innovasjon. Relasjonsbygging og involvering er sentralt i kunnskabs- og beslutningsgrunnlaget i prosjektet. Århus befolkning har også stemt fram byggets navn, det gir eierskabsfølelse og tilhørighed.

Arbeidsmåden for byggeprosjektet Dokk1 er kunde- og stedsbasert. Folk skal kunne oppleve at de får være med å bestemme, og de skal få se resultater av sine innspill. Prosjektleder Knud Schulz forteller at man i Dokk1 planla ei egen avdeling for 8-12-åringer, de såkalte tweens, men kom på andre tanker etter at tweensa sjøl forkasta forslaget. De ønska det modsatte: mer tid og rom til å være sammen med sine foreldre!
Via brugerinnvolvering sikrer man at ideer og kompetanser blir lagt merke til, diskutert og videreudvikla. Forskning viser at innovasjon først og fremst blir til i gradvise prosesser der mennesker fra ulige miljøer med forskjellige erfaringer deler tanker og ideer med hverandre. Dette er spennende. Hvordan kan vi lage flere og bedre delings- og mødeplasser på Agder på tvers av skiller som f eks alder, fylkesgrense, kjønn, og etnisitet? Kanskje bør man dra i gang et Agderinnovasjon.no - ein involverende, digital mødeplass for egder som vil tilegne seg og dele kunnskab, diskutere og videreudvikle? Som igjen kan føre til flere fysiske og innovative mødeplasser på kryss og tvers. Som igjen kan føre til innovasjon og nye ideer som løfter Agder. Hva tenker du?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar