20130925

Gode svenske og danske litteraturtidsskrift


  • 10Tal - drives av "för­fat­tare, konst­nä­rer, kul­tur­jour­na­lis­ter och studenter. (..) 10TAL inne­hål­ler essäer, repor­tage och sam­tal om aktu­ella och ange­lägna ämnen. Nyskriven skön­lit­te­ra­tur av lan­dets skar­paste för­fat­tare sam­sas med oprö­vade rös­ter, inter­na­tio­nella utblic­kar och nyska­pande konstprojekt.
  • Ord&Bild inneholder "poesi, prosa, samhällsdebatt, kritik och bildverk. Vi odlar den skönlitterära essän och engagerar ett brett spektrum av författare, skribenter, konstnärer och fotografer. Trots sina 120 år är Ord&Bild en högst vital tidskrift som vänder sig till en kulturintresserad allmänhet." 
  • STANDART er ett av Danmarks eldste litteraturtidsskrifter: "STANDART præsenterer dansk og udenlandsk litteratur i anmeldelser, artikler, essays, interviews og klummer".
  • Den blå port Tidsskriftet ble starta 1985 av litteraturkritiker Erik Skyum-Nielsen og dikter Søren Ulrik Thomsen. "Den Blå Port behandler tidens væsentlige litterære tendenser og stimulerer læselysten. Hvert nummer har en temasektion. Kritiske artikler og forfatterinterviews giver interessante vinkler på centrale forfatterskaber eller tendenser i tiden."
  • Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift (NLvT) er Norges eneste tidsskrift for allmenn litteraturvitenskap. Det er spesielt innrettet mot litterære analyser og teoretiske artikler av allmenn litteraturvitenskapelig interesse, og bringer anmeldelser av aktuell norsk, nordisk og internasjonal faglitteratur. 
UB har abonnement på disse tidsskriftene og mange flere, svenske som danske.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar