20140127

Faglunsj; Publiseringskanaler

På dagens faglunsj orienterte Henry om konferanser dette semesteret. Hilde orienterte om Grunnlovsuka ved UiA, og Arthur snakket om publiseringskanaler.

Sjekkliste:
Verktøy for H-indeks
- Google Scholar Metrics
- ISI Journal Citiation Reports

(Føy gjerne til, eller trekk fra om det er noe som mangler, Arthur)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar